مالک خرابه های همجوار سرویسهای بهداشتی پاساژ جواهر کیست؟

  

براساس گزارشهای و اصله از خرابه های هم جوار سرویسهای بهداشتی مجتمع خدماتی و تجاری  جواهر ، وجود انواع میکروبهای کشنده و انواع حشرات موزی و صحنه های دلخراش مشمئز کننده  همه اصناف و کسبه این مجتمع را ناراحت و خشمگین نموده است امید است مالک اصلی این مخروبه احساس مسئو لیت نموده با تدابیر بموقع خود جان انسانهای زیادی را از معرض خطرات حتمی نجات دهد.

چرا کنسرسیوم ساکو به تعهداتش عمل نمی کند .؟؟؟

چرا کنسرسیوم ساکو پس از گذشت ۱۳ سال نمی تواند سند مالکیت مجتمع جواهر را تحویل دهد.؟؟؟؟

 

طرح بهینه سازی وادهای تجاری مجتمع جواهر به بورس ( کیف وکفش و چرم)

 

 

مجتمع خدماتی و تجاری( کیف وکفش و چرم )محل فروشکیف و کفش و چرم اصیل تبریزی

 

 

کسانیکه قصد خرید و یا اجاره از مغازه های مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش وچرم) جواهر را دارند حتما قبل از هرنوع اقدام با مدیریت بهینه سازی مشورت نمایند.

 

لیست تولیدی های  جعبه و قوطی و لوله مقوایی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های جعبه و قوطی و لوله مقوایی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولیدی های ساک و چمدان مسافرتی و غیره تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های ساک و چمدان مسافرتی و غیره تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولیدی های تیرچه و بلوک و قطعات بتونی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های تیرچه و بلوک و قطعات بتونی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید ی های تابلو پلاستیکی تبریز هماره با شماره تماس آنان

لیست تولید ی های تابلو پلاستیکی تبریز هماره با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست نقره کاران و نقره سازان تبریز هماره با شماره تماس آنان

لیست نقره کاران و نقره سازان تبریز هماره با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید کنندگان بستنی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان بستنی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تودوزی انواع خودرو تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تودوزی انواع خودرو تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید و نصب درب های الکترونیکی اتوماتیک تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید و نصب درب های الکترونیکی اتوماتیک تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست  تولید کنندگان اجناس و قطعات پلاستیکی  تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان اجناس و قطعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید کنندگان انواع کیف شهر تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان انواع کیف شهر تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

آخرین اخبار

لیست تولیدی های  جعبه و قوطی و لوله مقوایی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های جعبه و قوطی و لوله مقوایی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولیدی های ساک و چمدان مسافرتی و غیره تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های ساک و چمدان مسافرتی و غیره تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولیدی های تیرچه و بلوک و قطعات بتونی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولیدی های تیرچه و بلوک و قطعات بتونی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید ی های تابلو پلاستیکی تبریز هماره با شماره تماس آنان

لیست تولید ی های تابلو پلاستیکی تبریز هماره با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست نقره کاران و نقره سازان تبریز هماره با شماره تماس آنان

لیست نقره کاران و نقره سازان تبریز هماره با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید کنندگان بستنی تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان بستنی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۹ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تودوزی انواع خودرو تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تودوزی انواع خودرو تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید و نصب درب های الکترونیکی اتوماتیک تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید و نصب درب های الکترونیکی اتوماتیک تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست  تولید کنندگان اجناس و قطعات پلاستیکی  تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان اجناس و قطعات پلاستیکی تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر

لیست تولید کنندگان انواع کیف شهر تبریز همراه با شماره تماس آنان

لیست تولید کنندگان انواع کیف شهر تبریز همراه با شماره تماس آنان

۱۷ آذر ۱۳۹۸

مشاهده لیست کامل اگر نام مجموعه شما در این لیست وجود ندارد همیجا را کلید نمده مشخصات خودرا وارد نمائید. منبع خبر