نتیجه انتخابات مکتوب هیئت امناء مجتمع تجاری جواهر اعلام شد.

در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ که در طبقه همکف متجمع تجاری با دعوت رسمی اصناف با تعیین دستور جلسه تشکیل یافته بود ابتدا با نظر ماکین مغازه ها

 

هیئت

_.jpg

رئیسه جلسه به ریاست آقای مهندس خواجه ای رسمیت یافت سپس با نظارت نظار هیئت رئیسه انتخابات انجام گرفت و پس از شمارش آراء در حضور میهمانان نتیجه

استخراج آراء بشرح ذیل اعلام گردید.

 

نتیجه شمارش آراء انتخابات هیئت امناء واحدهای تجاری مجتمع جواهر

حاضرین

۷۱

آرائ شمارش شده

۷۱

اوراق باطله

۸

آقای مهندس جاوید وفائی ( نفر اول )

۵۸ رای

آقای مصطفی لطیفی ( نفردوم )

۴۲ رای

آقای باقر معانی ( نفرسوم )

۳۶ رای

آقای جاوید اشراقی ( نفرچهارم )

۳۵ رای

اقای جلیل معنوی ( نفر پنجم )

۵ رای

در نتیجه بترتیب آراء ماخوزه آقای مهندس جاوید وفائی ، آقای مصطفی لطیفی و آقای باقر معانی  بعنوان اعضاء اصلی هیئت امناء پاساژ انتخاب شدند و

بترتیب آراء آقایان : جاوید اشراقی و جلیل معنوی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت امناء برای مدت دو سال انتخاب شدند.

oio.jpg

نتیجه شمارش آراء انتخابات بازرس هیئت امناء واحدهای تجاری مجتمع جواهر

حاضرین

۷۱

آرائ شمارش شده

۷۱

اوراق باطله

۱۱

آقای غلامرضا نیک خیال بعنوان بازرس اصلی

۴۱ رای

آقای احمد خدابنده بعنوان بازرس علی البدل

۱۸ رای


نتیجه برگزاری انتخابات بصورت محرمانه برای تعیین بازرس هیئت امناء مجتمع تجاری جواهر در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ انتخاب آقای غلامرضا نیک خیال بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد خدابنده بعنوان بازرس علی البدل شد.

در این جلسه حضار به اتفاق آرا رای به همگین کردن صنوف بازار به موضوع « کیف وکفش وچرم )دادند.

 کپی پیگرد قانونی دارد : سیور نیوز