رزومه  جاوید وفائی ملا محمود  
  javid.jpg
مشخصات فردي :  

 

نام : جاويد

نام خانوادگي : وفايي ملامحمود

نام پدر: اسمعلي

شماره شناسنامه:۵۶۸          

کد ملي:  ۸-۹۴۱۲۴۹-۱۳۷

محل تولد: تبربز

مشخصات تحصيلي

۱-                کارشناسي: مهندسي عمران-عمران ، دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبربز ، معدل: ۹۱/۱۶ (۱۳۸۴-۱۳۸۰)

۲-                  کارشناسي ارشد: مهندسي عمران - زلزله ،دانشکده عمران و محيط‌زيست دانشگاه اميرکبير ، معدل ۲۱/۱۶ (۱۳۸۴-۱۳۸۶)

سوابق کاري

۱-       کارشناس دفتر فني شركت اصل کار یول (دفتر فنی و مهندسی) به مدت ۳ سال (۱۳۸۱-۱۳۸۴)

۲-                كارآموزي در شركت پيمانکاري بتن كاوه آذربايجان در پروژه پل روگذر ابوريحان (۱۳۸۴)

۳-       کارشناس فني شركت پيمانکاري چتين قايا (پايه ۱ راهسازي) با به مدت ۱ سال (۱۳۸۴-۱۳۸۵)

۴-                مديريت دفتر تبريز مهندسين مشاور شورا (پايه ۱ معماري شهرسازي ساختمانهاي مسکوني و اداري و نظامي و بيماستاني و سازه و مقاومسازي) به مدت ۱۰ سال (۸۶-۱۳۹۶) در پروژه هاي زير

۱-    خدمات مديريت طرح مقاومسازي مدارس استان آذربايجان شرقي

۲-    مطالعات مقاومسازي و تهيه طرح بهسازي لرزه اي ساختمانهاي دانشگاه تبريز و خدمات مرحله مرحله سوم نظارت کارگاهي و عاليه

۳-    انجام خدمات مرحله مرحله سوم نظارت بر اجراي مقاومسازي دانشکده علوم دانشگاه تبريز (۹۶۰۰ مترمربع)

۴-    انجام خدمات مهندسي مرحله اول و دوم و سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) پروژه ربع رشيدي دانشگاه علوم پزشکي تبريز (۳۲۰۰۰ مترمربع)

۵-    انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) پروژه خوابگاه ۲۰۰۰ نفري دختران دانشگاه علوم پزشکي تبريز (۴۰۰۰۰ مترمربع)

۶-     انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) پروژه توسعه بيمارستان الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکي تبريز (۷۲۰۰ متر مربع)

۷-    انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) پروژه اورژانس امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکي تبريز (۹۲۰۰ متر مربع)

۵-                اجرا پروژه پيمانکاري مرمت و حفاظت و کنترل رسوب انامق مرند (۱۳۹۰)

۶-       سرمايه گذاري و اجراي پروژه ۵ طبقه مسکوني در ميرداماد بهاران هشت متري سوم (۱۳۹۰-۱۳۹۱)

۷-                سرمايه گذاري و اجراي پروژه ۵ طبقه مسکوني در ميرداماد بهاران هشت متري چهارم (۱۳۹۱-۱۳۹۲)

۸-                سرمايه گذاري و اجراي پروژه ۵ طبقه مسکوني در ياغچيان ۱۲ متري قدس (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

۹-                سرمايه گذاري و اجراي پروژه ۶ طبقه مسکوني در جاده ائل گلي کوي مخابرات کوچه گيشا (۱۳۹۵-۱۳۹۶)

۱۰-            عضو مدیریت بهينه و همسان سازی مجتمع تجاري پاساژ جواهر تبريز (۱۳۹۷)

۱۱-            مدیریت دفتر فنی و مهندسی (۱۳۹۰-تاکنون)

سوابق علمي و دانشگاهي

۱-                " بررسي طيف خطر يكنواخت با در نظر گرفتن حوزه نزديك در منطقه شهر تبريز" سومين كنگره ملي عمران تبريز ۱۳۸۶

۲-                  " تهيه طيف خطر يکنواخت براي شهر تبريز در حوزه نزديک اولين گام مقاومسازي" اولين کنفرانس بين المللي مقاومسازي تبريز-ايران ۱۳۸۷

۳-                  " درآمدي بر پهنه‌بندي لرزه‌اي در شهر تبريز" فصلنامه پيام ارک، زمستان ۱۳۸۶

۴-                  " طيف خطر يکنواخت براي شهر تبريز در حوزه نزديک " فصلنامه پيام ارک، تابستان ۱۳۸۷

۵-                  عضو کميته علمي اولين کنفرانس بين الملي تبريز- ايران ۲۹ مهر تا ۱ آبان ۱۳۸۷

۶-                  " اثرات Forward Directivity و Fling Step در ارزيابي پارامترهاي کنترل قاب‌هاي مهاربندي شده‌ي کمانش ناپذير (BRBF)" پنجمين کنگره ملي مهندسي عمران مشهد۱۳۸۹

۷-                  پايان‌نامه كارشناسي ارشد با عنوان " بررسي طيف خطر يكنواخت با در نظر گرفتن حوزه نزديك براي منطقه شهر تبريز" اساتيد راهنما آقايان دکتر تهراني زاده و دکتر تقي خواني

۸-  Near field Uniform Seismic Hazard Spectra of Tabriz Zone" The ۱۴th  World Conference on Earthquake Engineering October ۱۲-۱۷, ۲۰۰۸, Beijing, China

۹-  “Near field effect on horizontal equal-hazard spectrum of Tabriz city in north-west of Iran” International Journal of Civil Engineering ۲۰۱۱

۱۰-     “Nonlinear static and dynamic behavior of reinforced concrete steel-braced frames subjected to far- and near-fault motions” Journal of Earthquakes and Structures ۲۰۱۶

 

پست الکترونيک: Jvafaie@gmail.com

تلفن: ۰۹۱۴۳۰۸۳۱۲۸

  سیور نیوز