لیست آدرس و شماره تماس تولیدیها ، اصناف و کسبه بتفکیک حروف الفبا

صنوف دیگر مرتبط به صنف کیف وکفش

لیست و شماره تماس فروشندگان تک فروشی کفاشان تبریز

لیست کفاشان دستدوز تبریز

لیست کفاشان عمده فروش تبریز

لیست کیف فروشان تبریز

لیست تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات چرمی

*لیست کفاشان عمده فروش تبریز

درصورتیکه مشخصات شما در این لیست نباشد می توانید اینجا را کلیک نموده و مشخصات خود را جهت درج در جدول بفرستید.

عليزاده خ دارای بازار فاشان ندارد  ۴۹کد پستي: ۵۱۳۴۸۳۳۳۵۸ ۰۴۱۳۰۹۱۴۳۱۱۰
سعادت پور خ دارای پاساژ چرم همکف ندارد  ۴۲کد پستي: ۵۱۸۳۹۵۹۵۳۹ ۰۴۱۳۲۸۰۹۰۶۷
کفش نوبری دارایی بازارحرمخانه  ۱۶۸کد پستي: ۵۱۳۸۸۳۵۵۱۱ ۰۴۱۳۳۵۲۳۷۶۳۹
نيرومند خ-دارائی حرمخانه روبروی پاساژرویال جنب ساندویجی-پلاک۳۵۷کد پستي: ۵۱۵۷۸۷۷۵۶۵ ۰۴۱۳۳۵۲۴۸۷۵۴
کفش دانشسراکوی حرمخانه ساختمان کلانتر۸سابق-پلاک۳۲۱کد پستي: ۵۱۳۴۹۱۶۱۶۶ ۰۴۱۳۳۵۲۵۳۴۵۶
فروشگاه کفش خسروشاهی شهرک پرواز پاساژ پرواز  ۶۴کد پستي: ۵۱۶۷۷۷۵۶۴۶ ۰۴۱۳۳۸۵۳۵۸۶
چرندابي خ دارای بازار حرمخانه سرای هاشمیه ندارد  ۱۱۵کد پستي: ۵۱۳۸۸۸۶۶۹۵ ۰۴۱۳۵۲۳۰۰۴۸
فراخور حرمخانه سرای هاشمیه ندارد  ۱۴کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۱۱۳ ۰۴۱۳۵۲۳۱۹۸۴
کفش فروشی دارائی بازار چرم طبقه همکف وسط غربی جنوبی-پلاک۲۰  ۲۰کد پستي: ۵۱۵۷۶۶۸۶۶۵ ۰۴۱۳۵۲۳۲۰۶۹
کفش فروشی عمده دارایی بازار کفاشان سرای امید  ۲۵  ۱کد پستي: ۵۱۶۳۸۴۵۶۸۱ ۰۴۱۳۵۲۳۲۶۶۰
کفش محمد پور خ دارای بازار فاشان پاساژ پرتوی ندارد  ۱۳کد پستي: ۵۱۳۴۸۳۳۳۷۳ ۰۴۱۳۵۲۳۲۹۴۴
كاظمي خیابان دارای بازار بزرگ چرم زیرزمین ندارد  ۲کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۹۷۶ ۰۴۱۳۵۲۳۳۲۴۳
۰ خ دارای بازار حرمخانه جنب لمانیها ندارد  ۱۸۵کد پستي: ۶۷۲۸۱۲۳۱۲۱ ۰۴۱۳۵۲۳۳۳۰۵
پاکدل خ دارای پاساژ چرم ط همف ندارد  ۴۶کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۳۱۳۳ ۰۴۱۳۵۲۳۴۱۹۷
زنجاني خیابان دارای پاساژ چرم همف ندارد  ۳۵کد پستي: ۵۱۳۳۴۹۳۱۳۱ ۰۴۱۳۵۲۳۹۸۰۱
رشتبر خیابان دارای بازار فاشان سرای زادگان ندارد  ۱۴کد پستي: ۵۱۳۴۸۴۵۳۳۵ ۰۴۱۳۵۲۳۹۹۷۴
محمدي دارائی بازارکفاشان جنب تیمچه حاج ابوالقاسم -پلاک۱۱۰  ۱۱۰کد پستي: ۵۱۴۳۶۵۷۴۳۸ ۰۴۱۳۵۲۴۱۰۱۰
ظهوري خ دارایی بازار فاشان سرای حاج ابوالقاسم ندارد  ۲کد پستي: ۵۱۳۴۸۱۴۵۴۱ ۰۴۱۳۵۲۴۱۰۶۰
باقري خیابان دارای بازار حرمخانه سرای هاشمیه ندارد  ۳۱کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۹۸۶ ۰۴۱۳۵۲۴۲۱۲۳
  خ پاستور جدید کوچه نعلبندی پور نبش کوچه پناهی -  ۴۵۸کد پستي: ۵۱۶۳۸۶۷۵۹۱ ۰۴۱۳۵۲۴۲۶۹۳
فريدي بازار حرمخانه ندارد  ۲۳۲کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۷۸۷ ۰۴۱۳۵۲۴۲۹۲۹
پيشکار خ دارای بازار حرمخانه سرای هاشمیه ندارد  ۱۱۲کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۱۴۹ ۰۴۱۳۵۲۴۳۷۹۶
شايان داری بازار حرمخانه ندارد  ۱۶۴کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۳۷۵ ۰۴۱۳۵۲۴۴۱۴۰
کفش فروشی دارایی بازار حرمخانه  ۲۲۱کد پستي: ۱۵۹۷۶۱۴۷۷۱ ۰۴۱۳۵۲۴۵۶۸۳
فروش کفش دارایی بازار کفاشان  ۵۸کد پستي: ۵۱۵۴۶۱۴۹۹۳ ۰۴۱۳۵۲۴۹۲۶۵
رشيدزاده دارائی انتهای حرمخانه درب باغمیشه مجتمع تجاری جواهرطبقه همکف-پلاک۱۶۰  ۱۶۰کد پستي: ۵۱۳۵۶۵۸۹۴۱ ۰۴۱۳۵۲۴۹۹۱۲
فروشگاه حقی خ-دارائی بازارحرمخانه سرای سعدیه-پلاک۱.۱کد پستي: ۵۱۸۷۶۵۴۴۵۵ ۰۴۱۳۵۲۵۰۳۷۵
رضائي خیابان دارای قدیم پاساژ چرم همف وسط شمال غرب پلا ندارد  ۲۲کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۳۱۳۳ ۰۴۱۳۵۲۵۲۷۲۸
غفار ي خ داری بازار چرم  طبقه همکف ندارد  ۲۴کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۳۱۳۱ ۰۴۱۳۵۲۵۳۴۵۹
علي پور خ دارای بازار فاشان تیمچه  امید طبقه اول ندارد  ۲۱کد پستي: ۵۱۳۴۸۴۴۴۵۳ ۰۴۱۳۵۲۵۴۱۶۰
والا اخر حرمخانه کوچه شفایه مجتمع تجاری جواهر ندارد  ۳۳کد پستي: ۵۱۸۴۶۵۳۳۱۴ ۰۴۱۳۵۲۵۴۲۸۲
مروت خ دارای بازارحرمخانه سرای هاشمیه همف ندارد  ۷۱کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۹۹۲ ۰۴۱۳۵۲۵۵۵۴۹
زرين خ دارای حرمخانه ندارد  ۱۵۴کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۳۶۸ ۰۴۱۳۵۲۵۶۵۵۳
احمد ياري دارای بازار حرمخانه ندارد  ۲۳۶کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۷۷۹ ۰۴۱۳۵۲۵۶۶۳۱
ساعي دارای بازار صادقیه ندارد  ۱۷۸کد پستي: ۵۱۳۴۷۷۵۳۵۷ ۰۴۱۳۵۲۵۶۸۴۷
كفش گازور دارایی پاساژبزرگ چرم طبقه همکف-پلاک۱۶  ۱۶کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۳۱۳۱ ۰۴۱۳۵۲۵۹۱۶۵
درخشانفر خ دارای بازار فاشان ندارد  ۱۰۰کد پستي: ۵۱۳۴۸۴۴۷۷۸ ۰۴۱۳۵۲۵۹۸۴۰
بختياري دارای حرمخانه ندارد  ۱۷۹کد پستي: ۵۱۸۴۶۵۷۳۴۶ ۰۴۱۳۵۲۵۹۸۹۵
زينال زاده خیابان دارای پاساژچرم طبقه همف ندارد  ۳۵کد پستي: ۵۱۳۶۹۸۴۴۶۳ ۰۴۱۳۵۲۶۰۵۴۷
شهبازي خ دارای پاساژ چرم طبقه همکف ندارد  ۵۲کد پستي: ۵۱۳۹۲۱۸۳۱۲ ۰۴۱۳۵۲۶۰۷۹۴
کفش دارایی بازار چرم  ۱کد پستي: ۵۱۵۴۶۴۳۹۳۳ ۰۴۱۳۵۲۶۱۹۶۴
-- خ دارای پاساژ چرم طبقه همکف وسط شرقی ندارد  ۶۳کد پستي: ۵۱۳۴۹۳۱۷۸۱ ۰۴۱۳۵۲۶۵۱۵۶
طباطبائی نیا دارائی پاساژچرم طبقه همکف-پلاک۵۵  کد پستي: ۵۱۶۵۹۳۸۸۸۱ ۰۴۱۳۵۲۶۵۵۴۶
فروشگاه دی مد رشدیه  مرکز خرید رشدیه طبقه اول  ۵۹کد پستي: ۵۱۵۵۹۴۳۸۴۷ ۰۴۱۳۶۶۷۷۴۱۸
تجلی فر تبریز ، بازار ، کوچه بازار کفاشها ، کوچه دالان حاج ابوالقاسم دوم  ، پلاک ۲۷ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۸۴۴۸۴۳ ۰۴۱۳۵۲۴۱۰۹۴
فروش کفش تبریز ، دارایی ، کوچه شفائیه ، کوچه حرم خانه ، پلاک ۱۷۰ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۳۶۹ ۰۴۱۳۵۲۴۱۹۳۹
معراج تبریز ، دارایی ، کوچه شفائیه ، کوچه حرم خانه ، پلاک ۲۱۸ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۷۹۷ ۰۴۱۳۵۲۴۲۵۱۱
شاکر تبریز ، بازار(دارائی) ، کوچه بازار کفاشها ، کوچه دالان حاج ابوالقاسم دوم ، پلاک ۱۴ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۸۴۴۸۶۹ ۰۴۱۳۵۲۴۴۳۸۱
نورآذر تبریز - دارایی - کوچه شفائیه - کوچه حرم خانه -   - پلاک ۲۴۲ - طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۷۵۷ ۰۴۱۳۵۲۴۵۶۲۸
آذرگهر تبریز ، بازار(دارائی) ، کوچه حرم خانه ، کوچه دالان بانک ملی ، پلاک ۲۱۷ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۱۵۸۵۹ ۰۴۱۳۵۲۴۶۴۷۴
آرسان صنعت تبریز ، دارایی ، کوچه شفائیه ، کوچه حرم خانه ، روبروی صاحب دیوان ، پلاک ۱۷۶ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۳۵۸ ۰۴۱۳۵۲۴۶۹۵۹
کفش بهروز تبریز - بازار(دارائی) - کوچه بازار کفاشها - کوچه دالان حاج ابوالقاسم اول - پلاک ۱۴ - طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۸۴۴۷۶۳ ۰۴۱۳۵۲۴۸۶۳۱
برادران لرد تبریز ، دارایی ، کوچه شفائیه ، کوچه حرم خانه ، نبش پاساژ سعیدیه ، پلاک ۱۸۶ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۳۵۱ ۰۴۱۳۵۲۴۹۲۱۰
کفش ساحل تبریز - دارایی - کوچه شفائیه - کوچه حرم خانه - پاساژ هاشمیه - پلاک ۱/۱۶ - طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۶۹۸۵ ۰۴۱۳۵۲۵۱۶۱۴
کرمانی تبریز ، دارایی ، کوچه امام جمعه ، خیابان شهیدمدنی اول ، ساختمان رازی نو برخیابان ، پلاک ۱ ، طبقه همکفکد پستي: ۵۱۳۴۹۳۷۵۶۴ ۰۴۱۳۵۲۵۳۲۲۰
کفش کندو تبریز - دارایی - خیابان شهیدمدنی اول - کوچه امام جمعه - پاساژ چرم تبریز - پلاک ۳۷ - طبقه زیر زمین   ۰۴۱۳۵۲۵۴۲۶۳
برادران عباسی تبریز ، بازار(دارائی) ، خیابان شهیدمدنی اول ، کوچه حرم خانه ، پلاک ۱۸۳ ، طبقه همکف  ۰۴۱۳۵۲۵۶۵۳۰
نظرزاده تبریز ، بازار ، کوچه بازار مقبره ، کوچه اوّل بازار کفاشها ، پلاک ۱۵۵ ، طبقه همکف  ۰۴۱۳۵۲۵۸۲۵۶
کفش جعفر بدیع خ-دارائی بازارحرمخانه -پلاک۲۱۴  ۰۹۱۴۱۱۵۰۶۸۱
بديع دارای بازار حرمخانه جنب سرای هاشمیه -پلاک۱۹۲ ۰۹۱۴۱۱۶۱۷۲۳
کفش نجفی تبریز-بازار کفاشان سرای امید طبقه فوقانی -پلاک ۲۶ ۰۹۱۴۳۱۰۱۳۱۸
- خ-دارائی بازارحرمخانه جنب سرای صاحبدیوان-پلاک۲۰۵ ۰۹۱۴۳۱۲۷۸۹۴
ت دارائی بازارحرمخانه جنب درب ورودی بازارچرم -پلاک۴۳ ۰۹۱۴۴۰۲۷۰۲۸
بخشي دارائی بازارکفاشان پاساژپرتوی-پلاک۱/۹ ۰۹۱۴۴۱۰۰۸۰۱
جوان تبریز ، بازار(دارائی) ، خیابان شهیدمدنی اول ، کوچه حرم خانه ، پاساژ دالان بانک ملی  ، پلاک ۲۲۵ ، طبقه همکفکد ۰۹۱۴۷۳۷۷۸۰۲
ولیزاده خيابان دارائي بازار حرمخانه طبقه همکف-پلاک ۲۱۲ ۰۹۱۴۸۱۲۰۲۸۲
حمید خ دارائی بازار حرمخانه -پلاک۲۰۱   
عمده فروشی کفش دارائی بازارکفاشان سرای حاج ابوالقاسم-پلاک۵  
عمده فروشی کفش دارایی پاساژ چرم ط همکف  ۲۱   
ابراهيمي دارائی بازارکفاشان جنب سرای امید-پلاک۱۳۰  
بني فاطمه  خ-دارائی بازارکفاشان پاساژفلکی طبقه همکف-پلاک۸-۵  
فرزين دارائی حرمخانه کوچه امام جمعه پاساژچرم همکف-پلاک۱۰  
يوسفي خ-دارائی بازارکفاشان پاساژآزادگان-پلاک۵  
حسنعلي پور خ دارائي پاساژ چرم طبقه همکف-پلاک۱۱  
ولي خاني خ دارائي پاساژ ناصريه همکف -پلاک۲۶  
کفش راستگار خ دارائي بازار حرمخانه جنب دالان بانک ملي- پلاک ۲۴۷  
يوسفيان خيابان دارائي پاساژ چرم طبقه همکف -پلاک ۴۰  
بابائي خیابان دارائی بازار حرمخانه پاساژ چرم همکف-پلاک ۴۱  
کفش عیاری خ-دارائی بازارکفاشان پاساژفلکی طبقه همکف-پلاک۸۵/۱  
گلشنی دارائی بازارحرمخانه جنب درب ورودی بازارچرم-پلاک۴۲  
کیانی دارائی پاسازچرم طبقه همکف-پلاک۲۹  
فتحی دارائی آخربازارحرمخانه روبروی دبیرستان فاطمیه -پلاک۳۴۰  
بهروز اصل خیابان دارائی بازار حرمخانه روبروی پاساژ چرم-پلاک۲۰۳   

کپی بدون مجوز پیگرد قانونی دارد . سیور نیوز