آئین نامه داخلی واحدهای تجاری مجتمع خدماتی وتجاری « کیف وکفش وچرم » جواهر

 بسم الله الرحمان الرحیم

مقدمه :

اصناف وکسبه واحدهای تجاری مجتمع خدماتی وتجاری (کیف وکفش وچرم) جواهربرای سامان دادن به تمام بی نظمی های موجود در مجتمع و رسیدن به یک نقطه مطلوب دورهم گرد آمده اند تا با تصویب آئین نامه داخلی خود شرح وظائف تک تک اصناف را شفاف سازی نمایند لذا با حفظ وحدت و دوراندیشی با تمام وجود با خود وخدای خود عهد و پیمان می بندیم با کمال صداقت و دوستی واخوت وامانتداری به تعهدات اخلاقی وقانونی خود عمل نمائیم باشد که به نقطه کمال نزدیک شویم.

 • کلیات
 1. تعریف کاربر : کلیه مالکان ، فروشندگان ، مستاجرین وعوامل اجرائی فروشگاهها در این ائین نامه کاربر تلقی می شود.
 2. تعریف مالک : دارنده یک باب و بیشتر و یا کمتراز یک واحد با سند قطعی و یا غیر قطعی وسند سرقفلی در این آئین نامه کاربر تلقی می گردد.
 3. تعریف مدیریت : هیئت مدیره ، مدیر عامل ومدیر اجرائی در این آئین نامه مدیریت تلقی می شود.
 4. فعالیت کاربران صرفا درزمینه فروش بصورت عمده وخرده ( کیف وکفش وچرم ) خواهد بود واین موضوع در زمان فروش ملک به صورت کتبی به خریدار ابلاغ خواهد شد ودر صورت واگذاری مغازه در قالب اجاره ویا رهن وتحت هر عنوان دیگر، به ذی نفع بصورت مکتوب ابلاغ خواهد شد
 5. کلیه مسیرهای عبور و مرور، راهروها، پله ها، آسانسورها، کلیه دیوارها به جز قسمت داخلی که به واحدها تخصیص داده شده است، کلیه ورودی ها و خروجی ها، تأسیسات بهداشتی، پشت بام ها، باغچه ها، نیمکت ها، محوطه های بارگیری و تخلیه، کلیه چراغ های روشنایی مشاعات، کلیه فضای بیرونی متعلق به مجتمع ، موتورخانه ها، برق عمومی، سکوها، تابلوها روان گردان وتبلیغاتی و کلیه تأسیسات اعم از تهویه مطبوع و ملحقات آن، برق، گاز، آب و توابع آن و تأسیسات مخابراتی آتشنانی و اجزای مربوطه مشمول همین آئین نامه بوده و توسط هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه وآئین نامه داخل مدیریت می شود .
 • نحوه دریافت وهزینه شارژ
 1. میزان شارژ ماهیانه براساس متراژ مالکیت و لحاظ کردن طبقه و هزینه های متفرقه و شاخص های مورد نظرو نحوه وصول آن توسط  مدیریت مجتمع تعیین و اعلام می گردد و کاربران کلیه واحدها اعم از فعال یا غیرفعال از تاریخ اعلامی توسط مدیریت مجتمع متعهد به پرداخت آن می باشد. تعطیلی موقت واحدها در طول مدت فعالیت حتی اگر به تأیید کتبی مدیریت مجتمع نیز رسیده باشد، مانع از پرداخت مبلغ شارژ نخواهد بود.و کاربران تعهد می نمایند مبلغ شارژ را در تاریخی که به طور کتبی به آنها اعلام می شود به مدیریت مجتمع پرداخت و رسید دریافت نمایند.
 2. شارژ ماهیانه به صورت علی الحساب از کاربران دریافت می شود. در صورتی که به دلیل انجام هزینه های غیرقابل پیش بینی و عمرانی، بودجه مجموعه کفایت هزینه ها را نکند ، هزینه های مازاد نیز براساس متراژ واحد و مصوبات مدیریت مجتمع به عنوان شارژ اضافی از کاربران اخذ خواهد شد.
 3. تعیین حق شارژ برای هرسال در پایان سال محاسبه و با نظر مجمع عمومی و تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشد.
 4. زمان و نحوه پرداخت شارژ توسط  مدیریت مجتمع تعیین می گردد و کاربران تعهد می نمایند مبلغ شارژ را بموقع به مدیریت مجتمع پرداخت و رسید دریافت نمایند.
 5. مدیریت مجتمع در محدوده مسئولیت های تعریف شده در آئین نامه حاضر می تواند از شرکت های خدماتی لازم با در نظر گرفتن مصالح و منافع مجتمع، از محل شارژ ماهیانه استفاده نماید.
 6. هرگاه مالک از پرداخت حق شارژ ماهانه خوداری نماید هیات مدیره می تواند پس از بررسی اعتراض و اعلام اخطاریه ۱۰ روزه توسط مراجع قضایی ذیصلاح اقدام نماید.
 7. عدم رعایت پرداخت بموقع شارژ منتج به اجرای ماده ۱۰مکرر قانون تملک آپارتمان ها خواهد شد.
 8. کلیه مبالغ دریافتی از کاربران، بابت شارژ ماهیانه در حساب مجتمع نگهداری شده و به مصرف کلیه مخارج مدیریتی، اداری، اجرایی، بهره برداري، نگهداری تأسیسات ، ارائه خدمات مجتمع ، تبلیغات مجتمع  و سایر هزینه هایی که مرتبط با مجتمع می باشند خواهد رسید.
 9. هزینه شارژ واحدهای خالی و بیمه ساختمان و توسعه خدمات دهی عمومی همانند واحدهای فعال محاسبه گردیده اما هزینه های متفرقه که ذاتا واحدهای فعال از آن بهره میبرند فقط از واحدهای فعال اخذ می گردد. تشخیص این موضوع بعهده هیئت مدیره می باشد.
 10. کاربران قبل از اسباب کشی باید از هیئت مدیره تسوی حساب دریافت نمایند.
 11. مستاجر مسئول پرداخت هزینه شارژ می باشد ودر غیاب وی موجر موظف است بدهی وی را پرداخت نماید.
 12. کاربران متعهد می شوند زمان انتقال ملک خود به طور قطعی ویا بصورت اجاره یا رهن منتقل علیه را به رعایت مقررات و مفاد اساسنامه مجتمع وائین نامه داخلی ملزم نموده و نسخه ای از این اساسنامه وآئین نامه داخلی را به امضا شخص مذ بور رسانده و با اخذ رسید به دفتر هیات مدیره تسلیم نمایند تا در پرونده واحد نگهداری گردد.
 • استفاد از فضاهای مشاعات
 1. عدم ارائه اساسنامه وائین نامه داخلی به مستاجر توسط مالک نافی مسئولیت وی در قبال وظایف نمی باشد.
 2. انتقال دهنده موظف است هنگام انتقال ملک خود با هیات مدیره مجتمع تسویه حساب نماید و به هر حال بدهی جزء تعهدات واحد مورد انتقال خواهد بود.
 3. مشاعات مجتمع به بخش هایی از مجتمع اطلاق می شود که در حصه اختصاصی مالکین و مستأجرین نبوده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده کلیه کاربران مجتمع است. حتی اگر در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد.
 4. هیئت مدیره می تواند از مشاعات بنفع اصناف وکسبه مجتمع استفاده بهینه نموده ودرآمد حاصل از آنرا در حساب هیئت مدیره ذخیره ویا در چهار چوب اساسنامه استفاده نماید.
 5. استفاده اختصاصی از مشاعات مجتمع حتی به طور موقت برای کاربران اکیدا ممنوع می باشد. استفاده از این مکان ها برای مدت زمان معلوم و محدود و پروژه معین، منحصرا در محدوده مجوز کتبی صادره از جانب مدیریت مجتمع ، امکان پذیر خواهد بود.
 6. نصب و الصاق و استقرار هر نوع اشیاء اعم از البسه ، وسایل تجاری و ... در نمای خارجی (مشاعات) راهروهای مشتر ک ممنوع می باشد و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
 7. با تصویب هیئت مدیره امکان ایجاد نمایشگاههای فصلی و موردی جهت رونق بخشیدن به مجتمع میسر می شود.
 8. بدهکاران شارژ ماهانه تا تاریخ تصویب این آئین نامه براساس عرف گذشته بدکار بوده و موظف به پرداخت بدهی خود می باشند.
 • ساعات فعالیت مجتمع
 1. با تصویب هیئت مدیره امکان ایجاد نمایشگاههای فصلی و موردی جهت رونق بخشیدن به مجتمع میسر می شود.
 2. کلیه واحدهای تجاری موظفند واحد خود را فعال و باز، نگاه داشته و از تعطیل شدن آن بیش از یک ماه خود داری نمایند و از ساعت کاری که توسط هیات مدیره مجتمع اعلام می گردد تبعیت نمایند.
 3. در صورتیکه مالکین و ساکنین غیبت طولانی داشته باشند باید کلید واحد خود را با هیات مدیره بسپارد تا درصورت ضرورت ، ورود به واحد او امکانپذیر باشد در غیر اینصورت هر مالک مسئول جبران ضررو زیانی است که احتمالا از ملک او ناشی شده است.
 • بهداشت و نظافت
 1. ساعت کاری بخش اداری از ساعت ۸ صبح الی ۱۱ شب بوده و کاربران اداری بعد از ساعت ۱۲ شب به هیچ وجه مجاز به ادامه فعالیت نبوده و اقامت واسکان ایشان بعد از ساعت مقرر در هر صورت ممنوع میباشد .
 2. نظافت کف واحدها و استفاده از کف شور و نظافت ویترین ها و سایر موارد می بایست از ساعت ۷ تا حداکثر۱۰ صبح انجام گیرد. استفاده از جاروبرقی جز در ساعات ذکر شده مجاز نیست. همچنین تعطیل نمودن واحد جهت هرگونه نظافت ویترین، واحد و مانند آن ، در طول مدت فعالیت مجتمع به طور کلی ممنوع می باشد.
 3. درصورت عدم رعایت ساعات کاری ابلاغ شده از طرف مدیریت مجتمع در اجرای اقدام قانونی صورت می گیرد.
 4. نظافت و حمل کالا به داخل واحدهای تجاری فقط از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح مجاز می باشد.
 5. کلیه کاربران مکلفند محل بارگیری و تخلیه کالا را ضمن استفاده ، تمیز نگه داشته و بلافاصله پس از استفاده به درستی نظافت کنند.
 6. با توجه به اینکه نگهداری مطلوب مجتمع برعهده  مدیریت مجتمع است ، پرسنل استخدامی و طرف قرارداد با  مدیریت مجتمع ، مسئولیت نظافت مشاعات مجتمع را برعهده دارند. در صورت ریزش هرگونه مایع و یا کثیف شدن مشاعات به هر شکل به لحاظ ایمنی و بهداشت و سلامت مشتریان و بازدید کنندگان ، کاربران مکلفند بلافاصله مراتب را فورا به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند.
 7. کاربران می توانند برای نظافت داخلی واحد خود با شرکت های مورد تایید مدیریت و فعال در این زمینه قرارداد منعقد نمایند ؛ کارکنان شرکت های مذکور مکلف به رعایت و اجرای مقررات حاضر می باشند. بدیهی است مسئولیت جبران هرگونه نقض مقررات و هرگونه خسارتی که از عملکرد این افراد به مجتمع وارد شود مستقیما با کاربران مربوطه خواهد بود.
 8. حمل زباله و مواد غذایی می بایست به وسیله تجهیزات و بدون هرگونه نشت و ریزش و فقط در ساعات مجاز انجام شود.
 9. کاربران نسبت به مسیرهای داخلی فاضلاب ها و نگهداری از آنها مستقیما مسئول می باشند و مکلفند از هرگونه اقدامی که منجر به گرفتگی کانال های فاضلاب و تأسیسات بهداشتی می شود اجتناب نموده و به کارکنان خود در این خصوص تأکید لازم را معمول دارند. ریختن هرگونه ضایعات و اشیاء به توالت ها ، دستشویی ها ، فاضلاب ها و مانند آن اکیدا ممنوع است.  مدیریت مجتمع نیز می تواند هر زمان که مقتضی بداند ، ضمن انجام بازرسی و کنترل های لازم، رأساً نسبت به رفع موارد مذکور اقدام نماید. همچنین برطرف کردن هرگونه گرفتگی راه آب و فاضلاب توسط کارکنان تأسیسات مجتمع انجام خواهد شد.
 10. مدیریت مجتمع به منظور دفع حشرات و تأمین پاکیزگی محیط کار واحدها و مشاعات ، در زمان های مقرر کلیه فضاهای مجتمع اعم از واحدها و مشاعات را سمپاشی خواهد نمود. کاربران مکلفند در این خصوص با  مدیریت مجتمع همکاری نموده و در این فاصله در صورت مشاهده هرگونه حشرات ، مراتب را به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند. 
 11. کاربرانی که فعالیت تجاری آنان با پخش بوی نامطبوع همراه است ، می بایست از پخش شدن آن در مشاعات مجتمع جلوگیری نمایند.
 12. پرسنل واحدهای غذایی به هیچ عنوان حق استفاده از سرویس بهداشتی عمومی را نداشته و تنها مجاز به استفاده از سرویس های بهداشتی تعیین شده توسط  مدیریت مجتمع می باشند.
 13. مدیریت مرکز خرید در ساعات مشخص نسبت به جمع آوری پسماندها اقدام خواهد نمود. کلیه کاربران مکلفند از بسته های مخصوصی که  مدیریت مجتمع در اختیار آنها خواهد گذاشت جهت تفکیک پسماندهای تر و خشک استفاده نمایند. همچنین حمل و نقل پسماندها و استفاده از زباله دان های واقع در نقاط مشاعی و عمومی مجتمع برای پسماندها و ضایعات واحدها اکیداً ممنوع می باشد.
 14. کاربران جهت انجام هر نوع شستشو می توانند منحصراً از محل های تعیین شده در ساعات معین و با روش اعلامی از طرف  مدیریت مجتمع استفاده نمایند. کاربران می بایست فقط از کف شور نم دار جهت شستشوی کف واحد استفاده کنند ، استفاده از شلنگ و سطل آب ، اکیدا ممنوع می باشد. در غیر اینصورت از طرف انتظامات مجتمع جلوگیری به عمل آمده و مراتب به  مدیریت مجتمع اطلاع داده خواهد شد.
 15. کاربران می بایست ویترین ها و فضاهای بین آنها را به طور مرتب تمیز نمایند. استفاده از شوینده ها با بوی نامطبوع در مجتمع به طور کلی ممنوع می باشد. پس از نظافت ، به ویژه نظافت ویترین ها و قسمت بیرونی آنها ، هیچگونه رطوبتی در ساعات کار مجتمع نباید در نمای بیرونی ویترین و کف مشاعات مجتمع باقی بماند.
 • ثبت اسناد مالی با نظارت عام
 1. هزینه ها در اسناد حسابداری ثبت می شود وبا امضاء ثابت خزانه دار و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب وی توسط نائب رئیس تائید می شود.
 2. هریک ازکاربران بر حسب مورد میتوانند با درخواست کتبی اسناد مالی را رویت نمایند.
 • نحوه حمل کالا
 1. کلیه وسایل حمل و نقل بارحتی پیک های موتوری برای ورود و خروج ، فقط مجاز به استفاده از مسیر پارکینگ می باشند و می بایست از تردد و پارک کردن در سایر مسیرها و یا اطراف مجتمع اکیدا خود داری نمایند. متخلفین از طرف مسئولین مربوطه با ممانعت و برگشت مواجه شده و از ورود و تخلیه کالای آنها جلوگیری به عمل می آید.
 2. ورود و خروج کالا از مجتمع می بایست با هماهنگی مدیریت و  فقط در ساعات معین و مکان ها و گذرگاه های تعیین شده انجام شود مگر اینکه در صورت ضرورت و به صلاحدید مدیریت مجتمع ، ساعات متفاوتی در این خصوص مشخص گردد.
 3. کاربران به هیچ وجه حق استفاده از چرخ دستی متفرقه را برای حمل و نقل کالای خود ندارند و می بایست از وسایلی که از طرف مدیریت مجتمع ارائه می شود جهت حمل بار استفاده نموده و پس از پایان کار وسایل را به محل اولیه بازگردانند.
 4. کاربران حق فروش هرگونه کالا و خدمات که عرضه و فروش آن ممنوع بوده را نداشته و مکلفند از عرضه محصولات تقلبی و با تشابهات اسمی و علامتی غیر واقعی و تقلبی اکیداً خود داری نمایند. همچنین کاربران موظف به ارائه فاکتور به مشتریان می باشند و می بایست امکان استرداد کالا و نحوه آن را در فاکتور و یا در تابلوی جداگانه اعلام نمایند.
 5. کاربران مکلفند برای انتقال کالا از انبار به داخل واحد خود صرفا از وسایل تعیین شده ازجانب مدیریت مجتمع استفاده و فقط در ساعات مقرر انجام گردد.
 • پیشگیری از حوادث وآتش سوزی
 1. فعالیت های مربوط به تخلیه ، بارگیری و حمل کالا به داخل مجتمع ، و یا انتقال از انبار به داخل واحد ، به هیچ وجه نباید هیچ گونه مانعی در مشاعات مجتمع ، از جمله ورودی ها و خروجی های عمومی ، راه پله ها ، راهروها و خروجی های اضطراری ، آسانسورها و پله برقی ها ایجاد نماید. در غیر اینصورت موانع ایجاد شده توسط سرویس و خدمات مجتمع تحت نظارت  مدیریت مجتمع ، با هزینه کاربران متخلف برطرف خواهد شد.
 2. حمل کالا با استفاده از پله برقی ممنوع می باشد. با عنایت به اینکه پارکینگ ها ، آسانسورها برای استفاده مشتریان می باشد لذا استفاده از آنها  برای حمل کالا فقط در ساعات مجاز امکان پذیر است. بدیهی است ابعاد و وزن کالاهای حمل شده توسط آسانسور می بایست متناسب با حجم و ظرفیت همان آسانسور باشد تا از ورود هرگونه آسیب به آسانسور جلوگیری شود. چنانچه به هنگام حمل کالا خسارتی توسط کاربر یا پرسنل ایشان به آسانسور یا به محل ورود و خروج وارد گردد ، مسئولیت جبران آن با کاربران خواهد بود و ایشان مکلفند هنگام بروز خسارت ، صرف نظر از کم و کیف آن ، موضوع را بلافاصله به  مدیریت مجتمع اطلاع دهند و ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به خسارات وارده اقدام نمایند.
 3. استعمال دخانیات و هر گونه مواد مخدر و مشروبات الکلی در مراکز ممنوع و با واحد مورد نظر برخورد قانونی صورت می گیرد.
 4. هر گونه آلودگی صوتی و ایجاد سلب ارامش و عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی و عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی در مجتمع ممنوع و با واحد های مربوطه برخورد قانونی صورت می گیرد.
 5. چنانچه خسارت وارده ناشی از نواقص و اشکال در سیستم مشترک تاسیسات ساختمان باشد مالک واحد مسئول نیست.
 6. مالکین نباید تحت هیچ شرایطی مواد منفجره خطرناک که ایجاد انفجار یا آتش سوزی بنماید در قسمت های اختصاصی و مشاعات نگهداری نمایند.
 7. در صورت غیبت هر یک از مالکین واحدها و بروز حوادث مهم مثل آتش سوز ی ، نشت گاز، زلزله شدید ، انفجاروترکیدگی لوله ها که متضمن خطرات مالی و جانی باشد و امکان دسترسی فوری به مالک یا نماینده قانونی او نباشد ، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و یا هر یک از بازرسان می توانند ضمن اطلاع موضوع به مقامات انتظامی و آتش نشانی با تنظیم صورتمجلس و با حضور کاربران مجاورین و سایر کاربران به طریق مقتضی داخل واحد شده و حتی المقدور بدون اینکه به لوازم و ادوات موجود در واحد لطمه ای وارد شود نسبت به رفع خطر اقدام نموده ومجددا با تنظیم صورتمجلس ، محل را ترک نموده و درب واحد را قفل نمایند.
 8. درصورت ورود هرگونه خسارات به مشاعات مجتمع که ناشی از فعل یا ترک فعل کاربران واحدها و پرسنل آنها باشد ، جبران خسارت به عهده افراد مسئول بوده و درصورتی که  مدیریت مجتمع به ناچار خسارات وارده را جبران نماید ، هزینه های مربوطه از کاربران دریافت خواهد شد.
 9. همه کاربران مکلف به رعایت کلیه مقررات و نظامات ازجمله مقررات صنفی، دولتی و شرعی وعرفی می باشند ، درغیراینصورت شخصاً پاسخگو بوده و حسب مورد ، مکلف به جبران خسارات وارده به زیاندیده و یا مجتمع می باشند.
 10. مالک مغازه مکلف است همواره وسایل لازم از قبیل کپسول آتش نشانی را آماده نگه دارد.
 11. به منظور پیشگیری از بروز هرگونه آتش سوزی احتمالی، نگهداری هرگونه مواد شیمیایی و آتش زا از قبیل الکل ، بنزین ، نفت و غیره ممنوع می باشد .
 12. به منظور جلوگیری از ورود هرگونه آسیب و خسارت به تأسیسات مجتمع ، مدیریت مجتمع به صورت دوره ای ودرموارد اضطراری ، تأسیسات مجتمع در داخل واحدها را مورد بررسی قرار خواهند داد. هرگونه تغییردرتأسیسات داخلی واحدها بدون هماهنگی با مدیریت مجتمع، تخلف محسوب می گردد .  کاربران در صورت نیاز به نصب هرگونه تجهیزات اضافی ، موظف به اخذ مجوز کتبی از  مدیریت مجتمع می باشند.
 13. تعمیرات و بازسازی باید به گونه ای انجام گردد که مانع فعالیت سایر واحدهای مجتمع نباشد همچنین به خارج از محیط واحدها تجاوز نکند ، مانع عبور و مرور در ساعات کاری مجتمع نشود و در نظافت و بهداشت مجتمع مشکلی ایجاد ننماید.
 14. تعمیرات و بازسازی حتی به بهانه ایمنی نباید موجب تغییر در شکل اصلی واحد گردد ، در صورت شکسته شدن شیشه ویترین ها ، کاربران باید حداکثر تا پایان ساعت کاری همان روز ویترین واحد را با پنل مناسب بپوشانند و حداکثر ظرف مدت ۱ هفته شیشه شکسته شده را از نوع مشابه آن و با نظارت مدیریت مجتمع جایگزین نمایند.
 15. کارکنان و پرسنل کاربر موظفند در صورت بروز هرگونه حادثه ، ابتدا مراتب را به انتظامات مجتمع اطلاع داده و سپس مطابق با آموزش های داده شده عمل نمایند.
 16. بیمه کل واحد های مجتمع  ، شامل بیمه مسئولیت مدنی و بیمه آتش سوزی (اعم از خطرهای اصلی و کلیه خطرهای تحت پوشش شرکت بیمه مورد نظر)  با میزان پوشش  متناسب ، الزامی و برعهده کاربر بوده وتحویل واحدها منوط به ارائه بیمه نامه های مذکور می باشد.
 • شرائط استخدام ویا اخراج کارکنان
 1. درصورتی که خطرات مهم مانند آتش سوزی ، نشت گاز، زلزله ، انفجار، ترکیدگی لوله که متضمن خطرات جانی و مالی برای سایر افراد و قسمت ها بوده در زمان تعطیلی واحد اتفاق بیفتد و دسترسی فوری به کاربر یا نماینده قانونی وی میسر نباشد ،  مدیریت مجتمع یا نماینده ایشان ضمن اطلاع موضوع به مأموران انتظامی و آتش نشانی ، حق ورود به داخل واحد به طریق مقتضی حتی شکستن قفل را خواهند داشت و کاربران در این خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند. تشخیص ضروری بودن ورود به محل در هر مورد با  مدیریت مجتمع می باشد.
 2. به جز واحدهای غذایی هیچ یک از کاربران حق پخت و صرف هرگونه غذا و استفاده از مواد آتش زا و محترقه در داخل واحد خود را ندارند.
 3. کاربران مسئول جبران هرگونه خسارات ناشی از فعالیت کارکنان دائم و موقت خود و تأمین کنندگان کالا در قبال زیاندیدگان خواهند بود.
 4. کاربران و کارمندان آنها موظف به تکریم مشتریان و رعایت ادب و احترام و پرهیز از هرگونه بی احترامی و مشاجره با ایشان می باشند. در صورت بروز مشکل ، کارمندان موظفند ابتدا موضوع را به مدیر خود اطلاع دهد و در صورت نیازمسئله را بلافاصله با  مدیریت مجتمع در میان گذاشته شود تا سریعا اقدام لازم صورت پذیرد.بدیهی است همکاری و هماهنگی مناسب در این خصوص بین کاربران و مدیریت مجتمع ضروری می باشد.
 5. کاربران در قبال کلیه اعمال خود و کارمندان خود نسبت به سایر کاربران و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و مکلف به پاسخگویی هستند. هرگونه رفتار خارج از عرف و یا ایجاد مزاحمت برای دیگر کاربران و مشتریان، تخلف محسوب می گردد.
 6. کاربران مکلفند از تجمع کارکنان خود در مشاعات مجتمع و محوطه های عمومی ممانعت به عمل آورده و تذکر لازم را در این خصوص به کلیه پرسنل واحد خود ارائه نمایند.
 7. کاربران مسئول بیمه نمودن کارکنان دائم و موقت خود و پاسخگویی به کلیه ادعاهای ایشان در این خصوص هستند و مدیریت مجتمع در این مورد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 8. هیچ یک از کاربران ، مجاز به استخدام پرسنل واحدهای دیگر که به هر دلیلی (اعم از اخراج یا توافق طرفین) با کارفرمای قبلی خود قطع همکاری نموده اند ، نیستند مگر با ارائه تأییدیه از کارفرمای قبلی پرسنل که به تأیید مدیریت مجتمع نیز رسیده باشد. در غیر اینصورت از ورود پرسنل مذکور به داخل مجتمع جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 9. کاربران مکلفند برای کلیه پرسنل مشغول به کار خود کارت شناسایی (با نام برند و نام پرسنل) و لباس فرم منطبق با مقررات جاری کشور با رعایت شئونات اسلامی تهیه نماید.   
 10. کاربران تجاری و پرسنل ایشان به هیچ عنوان حق استراحت و خوابیدن در هیچ یک از قسمت های مجتمع از جمله داخل فروشگاه را ندارند.
 • مسائل ایمنی ، آموزشی و اورژانسی
 1. انتظامات مجتمع  در هر زمان مجاز به کنترل کارت شناسایی پرسنل واحدهای تجاری بوده و چنانچه هر یک از پرسنل فاقد چنین کارتی باشد و یا مشخص شود اساسا فرد شاغل در واحد تجاری جزء پرسنل واحد نباشد، ضمن تذکر به کاربر، مراتب به اطلاع  مدیریت مجتمع خواهد رسید و در صورت تکرار از ورود شخص مذکور به داخل مجموعه جلوگیری خواهد شد.
 2. کاربران مکلفند اخراج و هرگونه قطع همکاری پرسنل خود را تا پایان ساعت کاری مجتمع در همان روز به صورت کتبی به اطلاع  مدیریت مجتمع برسانند و همچنین قبل از استخدام پرسنل جدید ، آنها را جهت اخذ تأییدیه سوابق به مدیریت مجتمع معرفی نمایند.
 3. کاربران می بایست تدابیر لازم برای جلوگیری از سرقت داخل واحدها اتخاذ نمایند. در موارد وقوع سرقت ، انتظامات مجتمع پس از اطلاع ، همکاری نموده و با اطلاع  مدیریت مجتمع می توانند از پلیس محل نیز استمداد نمایند. چنانچه کاربران نسبت به یکی از مشتریان خود مشکوک و مظنون هستند ، مکلفند جهت جلوگیری ازاقدامات بعدی مظنون نسبت به سایر واحدها و کل مجتمع ، در اسرع وقت مشخصات مظنون را به انتظامات مجتمع اطلاع داده و درخواست کمک نمایند.
 4. در صورت برخورد با کودکان و اشیا گمشده، ضمن نگهداری از کودک و یا شیء گمشده ، موضوع باید سریعا به مدیریت مجتمع اطلاع داده شود.
 5. کاربران مکلفند در صورت مشاهده بسته مشکوک ، ضمن اطلاع رسانی سریع به انتظامات مجتمع ، از تکان دادن و لمس آن خودداری نموده و ضمن حفظ خونسردی تا رسیدن مسئولین ، تا حد امکان اجازه ندهند کسی به بسته نزدیک شود.
 6. مدیریت مجتمع اختیار دارد در هر زمان با صلاحدید خود ، محتوای کالاها و داخل بسته های مشکوک وارد شده به مجتمع را با حضور ناظر کاربر بررسی نماید.
 7. آوردن ، نگهداری و رها کردن حیوانات درکلیه واحدها و مشاعات مجتمع ممنوع می باشد.
 8. مدیریت مجتمع محق است مکان های عمومی را به منظور بازسازی و تعمیرات و موارد اضطراری ، به طور موقت ببندد ولیکن در هر صورت  مدیریت مجتمع ناگزیر از تأمین محل مناسب جهت عبور و مرور افراد می باشد.
 9. استفاده از موسیقی مجاز ، رادیو و تلویزیون در درون واحدها به شرطی امکان پذیر است که صدای آن به هیچ وجه به خارج از واحدها سرایت نکند. پخش عمومی موسیقی در مشاعات مجتمع به صلاحدید و توسط  مدیریت مجتمع انجام می گیرد.
 10. کاربران نسبت به اعمالی که موجب ورود ضرر، زیان و لطمه به اعتبار مجتمع و واحدها می گردد (از قبیل درگیری ، مشاجره لفظی و مانند آن) نمی توانند بی توجه بمانند و در اینگونه موارد می بایست بدون هرگونه اقدام شخصی ، مسئله را بلافاصله با  مدیریت مجتمع در میان گذاشته شود تا سریعا اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین در صورتی که افراد خاطی از کارکنان موقت یا دائم واحدها باشند ،  مدیریت مجتمع محق است از ورود آنها به داخل مجتمع جلوگیری نماید. بدیهی است همکاری و هماهنگی مناسب در این خصوص بین کاربران و  مدیریت مجتمع ضروری می باشد.
 11. در موارد استثنایی اعلامی از طریق مراجع رسمی، شرایط ویژه و فوق العاده و فورس ماژور و مواردی که مدیریت لازم تشخیص دهد ، درخصوص شروع و اتمام فعالیت ، ساعات متفاوتی را اعلام و اعمال خواهد نمود.
 12. به منظور حفظ امنیت کل مجتمع ، کلیه کاربران و پرسنل ایشان مکلفند حداکثر تا ساعت ۲۴ مجتمع را ترک نمایند. در صورتی که به طوراستثنایی و فقط به دلیل الزامات شغلی ، نیازمند استفاده از واحد خود در خارج از ساعات کاری مجتمع هستند ، لزوما موظفند ازمدیریت مجتمع مجوز کتبی لازم را اخذ نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، رفت و آمد مشکوک و نقض قوانین و مقررات جاری کشور، ضمن جلوگیری ازموارد مذکور مراتب به مقامات ذیصلاح و نیروی انتظامی اطلاع داده خواهد شد.
 13. کاربران می بایست اسم ، تلفن و آدرس دو نفر را که در موارد اضطراری لازم است به آنها خبر داده شود به  مدیریت مجتمع اعلام نموده و در صورت تغییر، مراتب را به  مدیریت مجتمع اطلاع دهند.
 14. هرگونه درگیری با انتظامات مجتمع اکیدا ممنوع بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین کاربران یا پرسنل آنها با انتظامات مذکور مراتب می بایست به  مدیریت مجتمع اطلاع داده شده و موضوع از طریق ایشان پیگیری شود.
 15. کلیه کاربران جهت امکان پیگیری هرگونه حادثه ای، مکلف به نصب دوربین های مداربسته در واحدهای خود می باشند. نحوه جانمایی و کارکرد دوربین ها توسط انتظامات مجتمع بررسی و پس از رفع ایرادات احتمالی تأییدیه صادر خواهد شد. همچنین کاربران می بایست محتوای حافظه دوربین ها را تا یک ماه در بایگانی خود نگهداری نموده و به محض درخواست انتظامات مجتمع ، محتوای حافظه را در اختیار ایشان قرار دهند.
 16. با توجه به اینکه مسئولیت حفظ اموال و دارایی های هر واحد به عهده کاربر آن واحد می باشد، لذا مدیریت مجتمع با وجود ارائه کلیه خدمات رفاهی و امنیتی، هیچگونه تعهد و مسئولیتی از لحاظ ورود خسارت ، کاهش ارزش یا ورود لطمه به دکوراسیون ، موجودی کالا ، انبار، اجناس ، مواد ، پول ، چک ، اسناد ... و هرگونه مدارک دیگر و ورود خسارت به اشخاص به هر علت از جمله سرقت ، تصادف ، آتش سوزی ، بلایای طبیعی و یا هرگونه حادثه قهری یا غیرقهری دیگر در کلیه قسمت های مجتمع به خصوص در پارکینگ ها برعهده نخواهد داشت.
 17. در صورت استفاده از دستگاه های پیشگیری از سرقت (هشدار دهنده الکترونیکی) مورد نیاز باید از نوع بدون پارازیت انتخاب شود. جهت جلوگیری از بروز اختلال درسایردستگاه های مجتمع ، اخذ تأییدیه مربوطه از دفتر مدیریت الزامی می باشد.
 18. استفاده از تجهیزاتی که تولید آلودگی می کند ممنوع می باشد.
 19. برای امکان خروج در مواقع اضطراری ، کاربران نباید هیچگونه وسیله ای جلوی درب های خروج اضطراری و پله های فرار قرار دهند ؛ در غیر اینصورت وسایل مذکور توسط انتظامات مجتمع از مجتمع خارج خواهد شد.
 20. کاربران نمی توانند به هیچ عنوان هیچ یک از مشاعات مجتمع و یا ملحقات و منضمات آن را مسدود نموده و سد معبر نمایند.
 21. در موارد اورژانس ، اضطراری و فورس ماژور مدیریت محق است تمام یا قسمتی از مرکز خرید را به طور موقت تعطیل نماید و کاربران مکلف به تبعیت و اجرای دستورالعمل صادره در این مورد می باشند و حق هرگونه اعتراض و ادعای خسارت دراین خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.
 22. کاربران مکلفند دستورالعمل ها و مقررات اعلامی از طرف مدیریت مجتمع درخصوص مواقع اضطراری از قبیل سیل، زلزله ، آتش سوزی و هرگونه حادثه غیرقابل پیش بینی دیگری را رعایت نمایند.
 23. در زمان برگزاری دوره های آموزشی (آتش نشانی، کمک های اولیه، زلزله و غیره) توسط  مدیریت مجتمع کلیه کاربران و پرسنل ایشان مکلف به حضور در دوره های مذکور می باشند.
 • تبلیغات و فروش کالا
 1. انجام هرگونه فعالیت و تبلیغات سیاسی ، صدور و نصب هرگونه اطلاعیه و اعلامیه ، توزیع هرگونه تراکت انتخاباتی در محدوده داخل مجتمع ممنوع می باشد.
 2. کاربران جهت هرگونه فعالیت تبلیغاتی درآمد زا حتی برای خود می بایست با پرداخت هزینه آن به مدیریت مجتمع نسبت به اخذ مجوز کتبی از ایشان اقدام نمایند. این قبیل تبلیغات ، همچنین پخش بروشور، کاتالوگ ، تراکت و غیره ، اطلاعیه قیمت و تبلیغات در جلوی واحد ، روی نمای واحد ، کلیه مکان های مشاعی از قبیل محوطه بیرون مجتمع ، پارکینگ ها و کلیه ورودی ها تنها با اطلاع ، هماهنگی و اخذ مجوز کتبی از  مدیریت مجتمع در زمان های تعیین شده در مکان های مشخص شده مجاز می باشد. ضرورت این هماهنگی برای حفظ منافع عمومی مجتمع و جلوگیری از بروز هرگونه بی انضباطی در آن می باشد.
 3. تهیه هرگونه عکس و فیلم تبلیغاتی و غیره فقط با هماهنگی و کسب اجازه کتبی از مدیریت مجتمع امکان پذیر خواهد بود و در صورت مشاهده ضمن جلوگیری از ادامه کار، فیلم یا عکس گرفته شده ، توسط  مدیریت مجتمع ضبط خواهد شد.
 4. برای معرفی مجتمع ، هیئت مدیره مجاز به استفاده از ابزار تبلیغات عمومی می باشد و هزینه مربوط به این تبلیغات از محل شارژ و یا سایر درآمد های مجتمع تامین می گردد.
 5. مدیریت مجتمع حق نصب هرگونه کیوسک ، تابلو واعلانات تبلیغاتی را در کلیه مشاعات دارد ، بدیهی است درآمد حاصله از تابلو و نمایش های تبلیغاتی ازهرقبیل درهرنقطه به حساب درآمدهاي مجتمع تعلق داشته و کاربران از این بابت حق هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط نموده اند.
 6. در مورد فعالیت های تبلیغات عمومی مجتمع از قبیل کاتالوگ ، وب سایت و مانند آن، کاربران می بایست لوگوهای خود را در فرمت کامپیوتری که از سوی مجتمع اعلام می گردد به  مدیریت مجتمع ارائه نمایند. هزینه اینگونه فعالیت ها به عهده متقاضی می باشد.
 7. بخش فروشگاه های تجاری مجتمع از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب آماده ارائه خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان می باشد.
 8. کاربران واحدهای تجاری جهت ارائه خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان ، مکلفند از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب واحد خود را یکسره باز و مرتب نگه داشته و بدون عذر موجه و اطلاع قبلی به مدیریت مجتمع ، نمی توانند واحد خود را تعطیل نمایند.
 9. تعطیل کردن واحد تجاری در ساعات کاری به هیچ عنوان مجاز نبوده و کاربر نمی تواند به بهانه صرف غذا و موارد مشابه واحد را تعطیل نماید. همچنین کاربران واحد های تجاری موظفند جهت حفظ نظم و انضباط و شأن مجموعه ، فقط از فضای پشتی واحد خود و دور از انظارعمومی برای صرف غذا استفاده نمایند.
 10. کاربران بدون ایجاد مزاحمت و اضرار به سایرین ، در چارچوب مقررات و مصوبات مجتمع ، مکلف به استفاده بهینه از واحد و مشاعات بوده و موظفند در حیطه شغل و کاربری مقرر در قراردادهای تنظیم شده صرفا کالاهای مجاز( کیف وکفش وچرم ) را فروخته و یا خدمات مورد نظر را به طور مرتب ارائه دهند.
 11. ایجاد هرنوع خط تولید تحت هر عنوان درمغازه های مجتمع غیر مجاز می باشد.
 12. استفاده خدماتی و یا انبارداری درمغازه های مجتمع غیر مجاز می باشد.
 • مدیریت
 1. هیچیک از اعضائ هیئت مدیره حق ندارد راسا تصمیم گیری نماید.
 2. هریک از اعضاء هیئت مدیره وبازرس در مقابل اعمال خود پاسخگو می باشد.
 3. هیئت مدیره میتواند در چهار چوب اساسنامه برای دفاع از منافع عامه برحسب مورد وکیل با حق توکیل بغیر انتخاب نماید.
 4. شکایت کتبی هریک از کاربران در مورد عملکرد هیئت مدیره باید توسط رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه مطرح و مورد بررسی ونتیجه حاصله به اطلاع شاکی برسد.
 5. برحسب مورد هیئت مدیره می تواند از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری بهره ببرد.
 6. هیئت امناء برای دفاع از حقوق مالکین قطعی ویا سرقفلی بعنوان وکیل است در مقابل موکل
 7. صدور مجوز برای اصناف غیر از ( کیف وکفش وچرم ) بر حسب مورد در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و اصناف با تصویب هیئت مدیره مجاز می باشد.
 8. در موارد پیش بینی نشده بر حسب مورد هیئت مدیره می تواند با رعایت قوانین جاری جمهوری اسلامی اتخاذ تصمیم نماید.

آئین نامه داخلی واحدهای تجاری مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش وچرم ) جواهر با یک مقدمه و صدوبیست بند و در بیست و دو صفحه a۵ و در دو نسخه پس از قرائت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مجتمع در تاریخ چهارم آذرماه سال هزاروسیصدونود وهفت مصادف با میلاد با سعادت حضرت پیامبر گرامی «ص» و میلاد با سعادت حضرت امام صادق «ع » به اتفاق آراء حضار درمجمع مورد تصویب قرار گرفت .

 

رئیس جلسه مجمع منشی جلسه مجمع ناظر ۱ ناظر۲
بیوک آقا بخشی خواجه ای

ناصر ملکی میلانی

رستمعلی وفائی سید صادق قدوسی فر

 کپی پیگرد قانونی دارد : سیور نیوز

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید