بر اساس گزارش خبرگزاری سیور نیوز هیئت مدیره واحدهای تجاری مجتمع جواهر باصدور اگهی زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مجتمع

جواهر را اعلام نمودند.

آقای رستمعلی وفائی مدیر بهینه سازی مجتمع جواهر ضمن گفتگو با خبرنگار سیور نیوز گفتند : اگهی انتخابات بر اساس درخواست مالکین

واحدهای خدماتی و با موافقت هیئت امناء واحدهای تجاری در جهت ایجاد وحدت وهمدلی بین واحدهای خدماتی و تجاری صورت می گیرد.

وفائی در ادامه گفتند " در صدور این اگهی خیلی ها نقش سازنده داشتند از جمله چهار نفر از اعضاء هیئت امناء سابق مجتمع جواهر از جمله

آقایان : جاوید اشراقی ، باقر معانی ، غلامرضا نیک خیال و حاج مهدی اسماعیلی و همچنین تمام اعضاء هیئت امناء واحدهای تجاری در صدور

اگهی با نظر مثبت پای ورقه اگهی را امضاء نمودند از جمله آقایان : سید مصطفی لطیفی رئیس هیئت امناء ، آقای جاوید وفائی دبیر هیئت امناء ،

وآقای باقر معانی خزانه دار هیئت امناء و همچنین آقای غلامرضا نیک خیال بارزس هیئت امناء

مدیر بهینه سازی مجتمع جواهر خاطر نشان شدند : مهندس بیوک آقا بخشی خواجه مدیریت شرکت نهادکار و مهندس اسماعیلی مدیر

کنسرسیوم شرکت ساکو ( سهند آب آذربایجان ) از دیگر دعوت کنندگان مجمع عمومی فوق العاده مجتمع جواهر بودند که با امضاء و مهر

مراتب را گواهی و تائید نمودند و در ادامه تعدای ازمالکین نیز افتخار امضاء این سند مهم را داشتند.

 

 b_300_0_16777215_00_images_javaher_asas.jpeg


 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العادی مجتمع جواهر عبارت است از:

۱- طرح و تصویب اساسنامه مجتمع جواهر (برای دیدن پیش نویس اساسنامه اینجا را کلیک کن)

۲-  طرح و تصویب استعفاء دسته جمعی اعضاء هیئت امناء واحدهای تجاری

۳- انتخاب آعضاء اصلی و علی البدل هیئت امناء مجتمع

۴- انتخاب بازرسین اصلی وعلی البدل هیئت امناء مجتمع جواهر 

 

رستمعلی وفائی زمان تشکیل مجمع عمومی را اول شهریور ماه سال۱۳۹۸ اعلام نمودند و گفتند این جلسه راس ساعت ۱۸ در طبقه همکف

مجتمع جواهر تشکیل خواهد یافت .

وفائی از عموم مالکان دعوت نمود برای سرو سامان بخشیدن به این مجتمع ضرورت دارد همه حضور یابند و صرف نظر از اینکه به چه کسی رای

میدهند در انتخابات شرکت نمایند 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید