اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شبستر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز،اسکو وآذرشهر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بناب بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بستان آباد بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهر و هریس بترتیب حروف الفبا

نام خانوادگی نام کد نامزدی
  حسینیان سراجه لو مهدی ۱۲۱۵
 اسلامی  محمد ۱۲۱۶
اكبرزاده اهری لیلی  ۱۲۱۸
حسینیان سراجه لو  مهدی ۱۲۴۶
دعائی بهروز ۱۲۴۷
رحیمی اکبر ۱۲۴۸
سعید احمد ۱۲۵۴
شادمان جلال ۱۲۵۷
عبداللهی بیت اله ۱۲۵۸
غفاری سوناز ۱۲۵۹
فخیمی هریس نادر ۱۲۶۱
قرداشخانی علیرضا  ۱۲۶۲
کریم پور جعفر  ۱۲۶۷
محمدی نوروز ۱۲۷۱
مظفری اردشیر  ۱۲۷۲
موسی پور داود  ۱۲۷۵
نمازپور علیرضا  ۱۲۷۶

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید