اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهر و هریس بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شبستر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز،اسکو وآذرشهر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بناب بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بستان آباد بترتیب حروف الفبا 

     
نام خانوادگی نام کد
ابقائی نسرین  ۱۲۱۴
 اصغریان قادر ۱۲۱۵
باقری محمد  ۱۲۱۷
خیری احد  ۱۲۴۱
سعیدآبادی ناصر  ۱۲۴۷
عبدالهی غفور  ۱۲۴۸
فخرآذر علی فخرآذر ۱۲۴۹
فخری مجید  ۱۲۵۱
كرامتی نوجه ده سادات حسین  ۱۲۵۲
 نوری قزلجه غلامرضا  ۱۲۵۶
وحدانی حسن  ۱۲۵۷
وحدتی هلان محمد ۱۲۵۸

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید