اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهر و هریس بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بستان آباد بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شبستر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز،اسکو وآذرشهر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بناب بترتیب حروف الفبا 

نام خانوادگی نام کد
اختگان نادر  ۱۲۱۴
اعزازی ملكی ضیاداله  ۱۲۱۶
 امیردلیربناب یعقوب ۱۲۱۸
باقری محمد  ۱۲۴۱
پورصادق حمید  ۱۲۴۵
جدی سیاوش  ۱۲۴۶

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید