اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهر و هریس بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بستان آباد بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بناب بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز،اسکو وآذرشهر بترتیب حروف الفبا 

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی بترتیب حروف الفبا

اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شبستر بترتیب حروف الفبا 

 

نام خانوادگی نام کد
آریامنش بشیر  ۱۲۱۴
 آقاپورعلی شاهی معصومه  ۱۲۱۵
اصبحی سیس بخشعلی  ۱۲۱۶
 اصغریان قدرت ۱۲۱۷
 پورموسی قلی  پورموسی ۱۲۱۸
خلیلیان وایقان حسین  ۱۲۴۲
رضائی فریدون  ۱۲۴۵
ظفرپور علیرضا  ۱۲۵۶
عبادتی وایقان عباس  ۱۲۵۷
عقلمندمرجانی جمشید  ۱۲۵۹
علیلو على  ۱۲۶۱
غیاثی مرادی كریم  ۱۲۶۲
محسن زاده قلعه  حسین  ۱۲۶۵
محمدی بینا  حسین   
نمازی شندی مسعود  ۱۲۶۹
نوروزی امین  ۱۲۷۱
وصفی سیس علی اكبر ۱۲۷۴
هراتی حمید  ۱۲۷۲

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید