ادامه مطلب: آشنائی با امیر خدادوست عضو ائتلاف علم وتجربه
مدیر فروشگاه کفش پینار
۲۵ سال سابقه فعالیت در صنف کفش 
بازرس اصلی هیئت مدیره اتحادیه کفاشان تبریز
داشتن مدرک کارشناسی ومشاوره وروانشناسی
عضو ائتلاف کاندیداهای هیئت رئیسه اتحادیه کفاشان تبریز
امیر خدا دوست معتقد است عمده ترین مشکلات صنعت کفش تبریز تداخل صنفی کمبود مواد اولیه و نیروی ماهر و متخصص است. 
 لیست کامل کاندیداها
ادامه مطلب: آشنائی با علی بهادری عنصرودی عضو ائتلاف علم وتجربه
مدیر عامل تولیدی کفش آذربایجان
۴۰سال سابقه فعالیت در صنف کفش تبریز
عضویت در سمت بازرسی وخزانه داری بمدت ۱۴ سال در اتحادیه کفاشان تبریز
جدیت در انجام امورات محوله
عضو ائتلاف علم وتجربه کاندیداهای اتحادیه کفاشان تبریز
علی بهدری می گوید: بنده سالها با تولید کنندگان بزرگ کفش از جمله کفش ملی ، کفش بلا ، کفش وین و حتی با شرکت تعاونی شهرو روستا ااز نزدیک همکاری نموده ام و مشکلات تولید کنندگان و فروشندگان را بهتر می دانم
وی مدعی شده با همکاری کفاشان از این مرحله عبور خواهند کرد
لیست کامل کاندیداها
 ادامه مطلب: آشنائی با رسول افراشته عضو ائتلاف علم وتجربه
داشتن سابقه فعالیت در صنعت کفش تبریز بیش از سی سال
عضویت در اتحادیه صنف کفاشان تبریز در چهار دوره
عضو هیئت مدیره اتحادیه کفاشان کشوری
عضو ائتلاف علم وتجربه کاندیداهای هیئت رئیسه کفاشان تبریز
آقای افراشته معتقد هستند که با مسئو لین استانی و کشوری تعامل سازنده خواهند داشت
ایشان با غرور بیان میکنند آبا واجداد من حداقل هفتاد سال در صنف کفاشان تبریز فعالیت مستمر داشتند
 
 لیست کامل کاندیداها

آشنائی  اجمالی با سوابق آقای حاج جواد حسین نژاد

ادامه مطلب: آشنائی با حاج جواد حسین نژاد عضو ائتلاف علم وتجربه
ریاست اتحادیه کفاشان تبریز به مدت سه دوره متوالی
نائب رئیس اتحادیه کفاشان کشوری
داشتن بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در صنعت کفش دستدوز تبریز
داشتن شهرت امانتداری 
داشتن حسن شهرت صنفی
عضو ائتلاف علم وتجربه کاندیداهای اتحادیه کفاشان تبریز
حاج جواد حسین نژاد معتقد است می توان با ایجاد اتاق فکر وبهره مندی از تجارب پیشکسوتان و علم جوانان گامی نو در اتحادیه کفاشان تبریز برداشت
وی می گوید روشنگری وبهاء دادن به فکر جوانان و عموم کفاشان می تواند کارساز باشد
 لیست کامل کاندیداها

 

ادامه مطلب: آشنائی با حسین پور ابراهیم عضو ائتلاف علم وتجربه
آقای حسین پور ابراهیم مدیر عامل شرکت تولیدی کفش ساوالان اصل
دانشجوی ارشد حسابداری
کارشناس حسابرسی و حسابداری
عضو ائتلاف علم وتجربه
داشتن ده سال سابقه فعالیت در صنف کفااشی
کاندیدای بازرسی اتحادیه کفاشان و پستاسازان و سراجان تبریز
حسین پور ابراهیم اصرار بر شفاف سازی عملکرد اتحادیه کفاشان را دارد
وی می گوید با استفاده از نقطه نظرات سازنده اعضاء گام موثر برخواهم داشت

می گویند در موارد متعدد از جمله وقتی تونل تاریک و وحشناک باشد ائتلاف صورت می گیرد ائتلاف کنندگان شاید برای رسیدن به یک نقطه آنهم غلبه برای تاریکی صورت بگیرد شاید بعداز عبور از تونل تازه اختلافات اساسی مابین ائتلاف کنندگان کام تمام و یا بعضی ها تلخ گردد.

نقطه سر خط .

برای رسیدن به نقطه مطلوب تعدادی از کاندیداها ی انتخابات هئیت رئیسه اتحادیه کفاشان تبریز ائتلاف نمودند.

بر اساس شنیده ها ائتلاف کنندگان مصمم هستند :

 • با برنامه ریزی علمی واصولی حرکت نمایند
 • شفاف سازی کنند
 • با تمام وجود برای اعضاء صنفی خود خدمت کنند
 • کبروغرور را کنار بگذارند
 • عدالت را جاری سازند
 • هزینه های زاید را حذف نمایند
 • به حقوق دیگران احترام بگذارند
 • از اایجاد رعب ووحشت بین همکاران اجتناب نمایند

 ائتلاف کنندگان با صدور اگهی در جهت اجرای ۱۵ بند اصولی بتوافق رسیدند

 1. برنامه ریزی جهت دسترسی آسان و بدون واسطه تولیدکنندگان به مواد اولیه
 2. صیانت ازبرند کفش تبریزدرعرصه های داخلی و بین المللی
 3. ایجاد اتاق فکر جهت بهره مندی از تجارب پیشکسوتان وعلم و پشتکار جوانان تحصیل کرده صنف
 4. برنامه ریزی در جهت تاسیس اولین هنرستان تخصصی صنعت کفش در شهرتبریز - شهر اولین ها
 5. پیگیری مداوم جهت حل مشکلات بیمه ، مالیات و سرمایه درگردش اعضاء اتحادیه کفاشان تبریز
 6. ایجاد کمیته ها و کمیسیون های تخصصی در جهت تعامل ویژه فی مابین کارشناسان و متخصصین با تولید کنندگان وفروشندگان محترم صنف
 7. برنامه ریزی جهت جلوگیری ازواردات کفش چه بصورت محصول آماده وچه نیمه کاره در جهت حمایت ازتولید داخلی
 8. رعایت حق برابری در توزیع امکانات و امتیازات فی مابین اعضاء وعدم تبعیض در بین اعضائ اتحادیه کفاشان تبریز
 9. خلع ید مافیای مواد از صنعت کفش تبریز
 10. شفاف سازی عملکرد اتحادیه کفاشان تبریز از طریق گزارش لازمه به اعضاء و بهره مندی ازنظرات اعضای تلاشگردرجهت پیشبرد اهداف
 11. تلاش در جهت حضوردربازارهای صادراتی خصوصا بازارهای هدف همچون کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه
 12. حمایت همه جانبه از اولین شهرک تخصصی صنفی صنعت کفش تبریز
 13. حمایت ازبرگزاری نمایشگاههای داخلی وخارجی و برنامه ریزی جهت حضور تولید کنندگان در این نمایشگاه ها با استفاده ازحمایتهای دولتی
 14. ایجاد فضای تعاملی فی مابین مسئولین ارشدکشوری و استانی
 15. برگزاری جلسات مداوم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت حل مشکلات اعضاء
 16. حذف هزینه های بی مورد وغیر ضروری اتحادیه کفاشان 

 

لیست کاندیداهای انتخابای ائتلاف کنندگان علم تجربه اتحادیه کفاشان تبریز عبارت است از

   ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
رسول افراشته  ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
جواد حسین نژاد ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
حسین منافی ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
یونس دائی فرشباف ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
علی بهاری عنصرودی ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
میر اسماعیل صراحی ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
یوسف ناصری بشیر ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
علیرضا عفو کار ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت
امی خدادوست ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت

 کاندیدای بازرس  حسین ابراهیم پور

ادامه مطلب: ائتلاف علم و تجربه برای عبوراز تونل وحشت

 

 زمان رای گیری ۷ مردادماه سال ۱۳۹۸ مکان : اتاق اصناف تبریز از ساعت ۹ صبح الی ۱۷

 

ادامه مطلب: آشنائی با آقای حسین منافی کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه کفاشان تبریز

 معرفی آقای حسین منافی یکی از چهره های برجسته و متعهد صنف کفاشان تبریز

 

ادامه مطلب: آشنائی با آقای حسین منافی کاندیدای هیئت مدیره اتحادیه کفاشان تبریز 

 

حضور فعال و مستمردر صنعت کفش و چرم تبریز با سابقه حداقل ۳۵ ساله

فعال در حوزه بیمه سازمان  تامین اجتماعی و روابط کار

نماینده کارفرمایان در هیئت تشخیص اداره ککار کلانشهر تبریز

عضو هیئت حل اختلاف اتحادیه صنف کفاشان تبریز

شعار برجسته وی : اعتلای صنعت کفش تبریز

مورد حمایت از طرف اصناف و کسبه صنفی

شماره تماس مستقیم : ۰۹۱۴۱۱۴۴۰۴۳

زمان حضوردر پای صندوق انتخابات اتحادیه کفاشان :هفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ عصر

مکان : تبریز - خیابان ششگلان - اتاق اصناف استان آذربایجان شرقی 

لیست کامل کاندیداهای انتخاباتی  اتحادیه صنف کفاشان تبریز

اسامی کاندیداهای بازرس صنف کفاشان تبریز سال ۱۳۹۸

بر اساس صدور اطلاعیه از طرف کمسیون نظارت شهرستان تبریز

روز دوشنبه هفتم مرداد ماه  سال۹۸از ساعت ۹ صبح لغایت ساعت۱۷ همان روز انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه کفاشان تبریز برگزار خواهدشد در این انتخابات از میان شانزده کاندیدتعیین صلاحیت شده  ۷ نفر بعنوان عضو اصلی هیئت رئیسه  انتخاب می شود و دو نفر بعنوان عضو علی البدل مشخص خواهد شد همچنین از میان سه کاندید برای تصدی پست بازرسی یک نفر بعنوان بازرس اصلی ویک نفر بعنوان بازرس علی البدل انتخاب خواهد شد .

در این انتخابات فقط دارندگان پروانه کسب مجاز یه شرکت در انتخابات می باشند

برای دیدن لیست کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اینجا را کلیک کن

نام ونام خانوادگی تصویر
مهدی ابراهیمی منیق ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات بازرس اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
حسین پور   ابراهیم ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات بازرس اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
علی اکبر کریم پور اصل ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات بازرس اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره وبازرس صنف کفاشان تبریز سال ۱۳۹۸

بر اساس صدور اطلاعیه از طرف کمسیون نظارت شهرستان تبریز

روز دوشنبه هفتم مرداد ماه  سال۹۸از ساعت ۹ صبح لغایت ساعت۱۷ همان روز انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه کفاشان تبریز برگزار خواهدشد در این انتخابات از میان شانزده کاندیدتعیین صلاحیت شده  ۷ نفر بعنوان عضو اصلی هیئت رئیسه  انتخاب می شود و دو نفر بعنوان عضو علی البدل مشخص خواهد شد همچنین از میان سه کاندید برای تصدی پست بازرسی یک نفر بعنوان بازرس اصلی ویک نفر بعنوان بازرس علی البدل انتخاب خواهد شد .

در این انتخابات فقط دارندگان پروانه کسب صنف کفاشان مجاز یه شرکت در انتخابات می باشند

 برای دیدن لیست کاندیداهای انتخابات بازرس اتحادیه صنف کفاشان تبریز اینجا راکلیک کن

نام ونام خانوادگی

ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد 

 رسول

آفراشته

 •  ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

حسین

انصاری 

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 علی

بهادری عنصرودی

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 آرش

پوراصل

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 علیرضا جباریان فام  ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 جواد

حسین نژاد

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 امیر

خدا دوست

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 یونس

دائی فرشباف

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 میر اسماعیل صراحی  ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 علیرضا

عفو کار

 ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد

 فرهود

علاف زاده  دیزجی

ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 حبیبه فردی مهر ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 سید احمد موسوی قاسمی ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 حسین منافی باغمیشه ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 یوسف ناصر بشیر ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
 سعید نقشی ادامه مطلب: لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
   
لیست کاندیداهای انتخابات اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اعلام شد
ادامه مطلب: لیست اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه کفاشان ، پستاسازان وسراجان تبریز و صنوف همگین

لیست اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه کفاشان ، پستاسازان وسراجان تبریز و صنوف همگین 

دوشنبه هفتم مرداد ماه  ۱۳۹۸از ساعت ۹ صبح رای گیری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کفاشان ، پستاسازان وسراجان تبریز و صنوف همگین در اتاق اصناف تبریز آغاز شد کفاشان واجد شرائط با در دست داشتن کارت ملی خود آرام آرام به طرف صندوق رای واقع در اتاق اصناف تبریز رفتند ، پس از اتمام رای گیری  ساعت ۱۷ شمارش آراء آغاز گردیدپس از شمارش  کل اوراق ماخوذه از صندوق رای گیری از مجموع۷۱۰ اوراق رای بدست آمده ، اوراق باطله  ۰ مورد حذف و تعداد۷۱۰ آراء صحیح قراعت شد در نتیجه آقایان :

برای دیدن لیست کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنف کفاشان تبریز اینجا را کلیک کن

 

 

کل رای دهندگان ۷۱۰ نفر و بترتیب آراء لیست اعضاء اصلی و علی البدل هیئت  مدیره وبازرس اتحادیه کفاشان تبریزبشرح ذیل مشخص شدند

۷۱۰

 

کل آراء ماخوذه

رئیس

علیرضا جباریان

نفر اول با ۴۰۸ رای

نائب رئیس اول

حسین منافی باغمیشه

نفر دوم با ۳۴۳ رای

نائب رئیس دوم

جواد حسین نژاد

نفر سوم با۳۰۸ رای

دبیر

حسن انصاری

نفر چهارم با ۲۳۰ رای

خزانه دار

فرهود علاف زاده

نفر پنجم با۱۸۵ رای

عضو هیئت مدیره

رسول افراشته

نفر ششم با ۱۷۵ رای

عضو هیئت مدیره

علی بهادری

نفر هفتم ۱۶۷ رای

علی البدل ۱

آرش پور اصل

نفر هشتم ۱۴۸ رای

علی البدل ۲

سعید نقشی

نفر نهم ۱۳۳ رای

بازرس اصلی

علی اکبر کریم پور

بازرس اصلی

باز رس علی البدل

حسین پور ابراهیم

بازرس علی البدل

 

 

ادامه مطلب: بنظر شما رئیس آتی اتحادیه کفاشان تبریز کیست ؟

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره وبازرس صنف کفاشان تبریز

بر اساس صدور اطلاعیه از طرف کمسیون نظارت شهرستان تبریز

روز دوشنبه هفتم مرداد ماه  سال۹۸از ساعت ۹ صبح لغایت ساعت۱۷ همان روز انتخابات هیئت رئیسه و بازرس اتحادیه کفاشان تبریز برگزار خواهدشد در این انتخابات از میان شانزد کاندیدتعیین صلاحیت شده  ۷ نفر بعنوان عضو اصلی هیئت رئیسه  انتخاب می شود و دو نفر بعنوان عضو علی البدل مشخص خواهد شد همچنین از میان سه کاندید برای تصدی پست بازرسی یک نفر بعنوان بازرس اصلی ویک نفر بعنوان بازرس علی البدل انتخاب خواهد شد .

در این انتخابات فقط دارندگان پروانه کسب مجاز یه شرکت در انتخابات می باشند

بنظر شما رئیس آتی اتحادیه کفاشان تبریز کیست ؟

لیست کاندیداهای هیئت مدیره صنف کفاشان تبریز

جواهرسازی:

به دلیل نرمی طلای خالص(۲۴k)معمولادر جواهرسازی با فلزات پایه ترکیب می شود، و سختی و شکل پذیری ،نقطه ذوب،رنگ و ویژگیهای دیگر آن تغییر می کند.آلیاژها با عیار پایین تر نوعا ۲۲k,۱۸k,۱۴k or ۱۰k شامل درصد بالاتر مس یا فلزات پایه دیگر یا نقره یا پالادیوم هستند.

مس بیشتر استفاده می شود،محصول یک رنگ قرمز است .طلای ۱۸ شامل ۲۵ درصد مس و عتیقه می باشد.طلای ۱۴  تقریبا نسبت مس و طلا برابر می باشدو رنگ آن برنزه می باشد و در محصولات پلیس مانند مدال استفاده می گردد.طلای آبی از ترکیب شدن با آهن ساخته می شودو طلای ارغوانی از ترکیب شدن با آلومینیم ساخته می شود. طلای آبی شکننده می باشد بنابراین در ج.اهرسازی ها کار با آن مشکل تر می باشد.طلای ۱۴و۱۸ با نقره ترکیب می شوند و رنگ سبز متمایل به زرد به وجود می آیدی و طلای سبز می باشد.طلای سفید با پالادیوم و نیکل ترکیب می شوند.طلای سفید ۱۸ شامل ۱۷.۳ درصد نیکل،۵.۵ درصد -وی و ۲.۲ درصد مس است.نیکل سمی می باشد و نیکل آزاد شده از طلای سفید بوسیله قوانین در اروپا کنترل می شود.(۱)

پروسه های کارخانه جواهر سازی:

مته کاری:شکل دهی جواهرات

آبکاری:پوشش دادن جواهرات با طلا یا نقره

اندود کاری

سوهان کاری:نرم کردن لبه های تیز جواهرات

لحیم کاری:ذوب کردن یا چسباندن قطعات فلزات به همدیگر

غوطه ور سازی:لکه گیری و اکسیداسیون فلزات

مینا کاری

تمیز کاری

صیقل کاریی

سوهان کاری

مواد مخاطره آمیز در صنعت جواهرسازی:

دمه های فلزی،اپوکسی رزین،فلزات سنگین مانند:نیکل،مس،قلع،دمه طلا

مواجهه ها سمی:

سمیت ناشی از مواجهه مواد خطرناک درکارگران جواهر سازی بر روی سیستم های ریه و پوستی می باشد. مسمومیت مربوط به ارگان های دیگر کمتر در این جمعیت ها دیده شده است.گرچه تعداد کمی صدمات شغلی در بین کارگران جواهرسازی در حال انتشار می باشد که باعث نگرانی هایی برای مسمومیت  مربوط با مواد مورد استفاده در پروسه های کارخانجات جواهرسازی شده است.

مسمومیت ریوی:

صدمات استنشاقی بوسیله سه مکانیسم عمده ایجاد می شوند:

۱.ته نشینی در مجرای تنفسی فوقانی ،بافت اصلی ریه یا لنف ها با تورم ثانویه یا واکنش فیبروتیک

۲.تحریک پوشش شاخه های برونشیال با التهاب،ادم یا هردو.

۳.آلرژی یا پاسخ های ایمونولوژی.

مسمومیت ریوی در کارگران جواهر سازی ممکن است باعث تحریک مجرای استنشاقی فوقانی،آسم شغلی،پنوموکونوزیس ،حساسیت شدید پنومونوسیت ها یا بیماریهای غدد شود.

مسمومیت پوستی:

جواهرسازان در معرض خطر سوختگی ناشی از سطوح داغ و سوزش مواد شیمیایی وپیشرفت درماتیت های تحریکی مزمن و حاد،درماتیت ها تماسی آلرژیک و کهیرهای تماسی هستند.تعدادی از فلزات و حلالهای مورد استفاده در کارخانجات جواهرسازی و پروسه های تعمیر باعث صدمات پوستی می شوند.

فلزات :فلزاتی مانند طلا،کروم،کبالت،نمکهای پلاتینوم و نیکل درماتیت های تماسی حاد ایجاد می کنند.

اپوکسی رزین ها :اولین اثرات پوستی اپوکسی رزین ها درماتیت های تماسی آلرژیک می باشد.درماتیت ها معمولا روی دستها و بازوها متمرکز شده اند اما روی صورت و گردن آشکار می شوند.

مسمویت گوارشی:

یک مطالعه بازنگرانه روی کارگران جواهرساز مرگ های ناشی از سرطان دستگاه گوارشی را نشان داد.این مطالعه در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ در بین ۱۰۰۹ نفر کارگر مرد در بین کارگران جواهرساز نیویورک ،ودر سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹ در بین ۹۱۹ نفر مرد و ۶۰۵ زن که بعنوان کارگران جواهرساز در ۲۴ ایالت مشخص شدند .بررسی شد.محقق پیشنهاد کرده که مواجهه های مختلف گسترده ای در صنایع جواهرسازی ،بویژه با فلزات و حلالها،می تواند ریسک افزوده برای زیان آوری مجرای گوارشی داشته باشد.(۲)

ایزتوپهای طلا:

طلا تنها یک ایزوتوپ پایدار دارد،Au۱۹۷،همچنین تنها ایزوتوپ اتفاقی طبیعی می باشد.۳۶ رادیو ایزوتوپ ترکیب شده در atomic mass از ۱۶۹ تا ۲۰۵ درجه بندی شده اند.Au۱۹۵ با نیمه عمر ۱۸۶.۱ روز پایدارترین می باشد. Au۱۹۵همچنین تنها ایزوتوپ طلا است که بوسیله شکار الکترون تجزیه می شود.Au۱۷۱ دارای کمترین پایداری می باشد که از طریق انتشار پروتون تجزیه می شود و نیمه عمر آن ۳۰µs می باشد.(۱)

ویژگیهای شیمیایی:

طلا در حلال های قلیایی پتاسیم یا سیانید سدیم حل می شود،وسیانید طلا الکترولیتی است که در آبکاری تجاری طلا روی فلزات استفاده می شود. حلال های کلرید طلا(chloroauric acid)  در ساخت طلای کلوئیدی استفاده می شوند از طریق احیا شدن با  citrate or ascorbate ions  .

سمیت:

عنصر طلا بصورت خالص غیر سمی و غیر محرک است وقتی خورده می شود و بعضی اوقات بعنوان تزیین غذا در شکل gold leaf استفاده می شود.فلز طلا همچنین جزیی از نوشیدنی های الکلی Goldschläger           Gold Strike, and Goldwasser است.

.فلز طلا بعنوان افزودنیهای غذا در EU تایید شده است. (E۱۷۵ in the Codex Alimentarius).گرچه یون طلا سمی است،پذیرش فلز طلا بعنوان افزودنی غذا منجر به تنبلی شیمیایی نسبی ومقاومت به خوردگی یا انتقال در نمکهای محلول(ترکیبات طلا)بوسیله هر جریان شیمیایی شناخته شده در جاییکه بدن انسان با آن مواجهه دارد.

ترکیبات محلول (نمکهای طلا)مانند کلرید طلا برای کبد و کلیه ها سمی هستند.معمولا نمکهای سیانید طلا مانند سیانید طلا پتاسیم در آبکاری طلا استفاده می شوند سمی هستند .موارد  قانونی نادری سمیت طلا ناشی از سیانید طلای پتاسیم وجود دارد.سمیت طلا با chelation therapy  با عاملی مانند Dimercaprol بهبود می یابد.

فلز طلا بعنوان آلرژن سال در سال ۲۰۰۱ بوسیله جامعه درماتیتهای تماسی آمریکا معرفی شد.آلرژیهای تماسی طلا بیشترین اثر را بر روی زنان دارد.گرچه طلا نسبتا آلرژن تماسی در مقایسه با فلزاتی شبیه نیکل ضعیف می باشد.(۱)

منبع خبر

باقر معبودی رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد با بیان اینکه ۲۱۰ کارگاه طلاسازی در مشهد فعالیت می کنند گفت: طلاسازی در رده مشاغل سخت و خطرناک محسوب می‌شود و به دلیل پائین بودن توان مالی تولید کنندگان داخلی قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند.

وی شغل طلاسازی را در رده مشاغل سخت و خطرناک محسوب کرد و خاطرنشان کرد: به دلیل کار با مواد شیمیایی مضر، طلاسازی در رده مشاغل سخت و خطرناک محسوب می‌شود و همچنین به دلیل پائین بودن توان مالی تولید کنندگان داخلی قادر به رقابت با رقبای خارجی نیستند.رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت: به منظور ایجاد انگیزه باید معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این عده قرار گیرد.

معبودی نژاد از کارگاه‌های طلاسازی فعال در مشهد خبر داد و اظهار کرد: ۳۰۰ کارگاه طلاسازی در مشهد ثبت شده‌اند که فقط ۲۱۰ کارگاه فعالیت می‌کنند و تمام کارگاه‌ها دارای مجوز و کدرهگیری هستند که نشان می‌دهد هر یک از طلاها در کدام شهر و کارگاه ساخته شده است.

 

لینک خبر

ادامه مطلب: نرخ انواع غذاهای ایرانی در سفره خانه سنتی

نرخ غذاهای ایرانی  در سفره خانه سنتی جواهر -

رستوران غذاهای ایرانی 

با مدیریت خانم زینال زاده

چلو جوجه کباب مخصوص ۱۹۰۰۰ تومان
چلو جوجه کباب معمولی ۱۵۰۰۰ تومان
چلو کوبیده مخصوص ۲۰۰۰۰ تومان
چلو کوبیده معمولی ۱۷۰۰۰ تومان
زرشک پلو با مرغ ۱۵۰۰۰ تومان
چلو خورشت قیمه ۱۵۰۰۰ تومان
چلو خورشت قورمه سبزی ۱۵۰۰۰ تومان
جوجه کباب خالی مخصوص ۱۷۰۰۰ تومان
جوجه کباب خالی معمولی  ۱۳۰۰۰ تومان
کوبیده خالی مخصوص ۱۷۰۰۰ تومان
کوبیده خالص معمولی ۱۴۰۰۰ تومان
کوفته تبریزی مخصوص  ۱۸۰۰۰ تومان
دلمه برگ ( پرسی )           تومان
آش دوغ  ۴۰۰۰ تومان
خاگینه  ۲۰۰۰ تومان
آش رشته ۴۰۰۰ تومان
سوپ جو   ۳۰۰۰ تومان
سوپ خامه ای مخصوص  ۵۰۰۰ تومان
املت   ۶۰۰۰ تومان
نیمرو  ۵۰۰۰ تومان
عدس  ۴۰۰۰ تومان
لوبیا  ۷۰۰۰ تومان
شماره تلفن سفارش  ۰۴۱۳۵۲۵۸۸۰۶
شماره تلفن سفارش  ۰۴۱۳۵۲۴۵۷۶۱
شماره همراه مدیریت ۰۹۱۴۷۶۲۹۸۰۵

امروز طی یک مراسم زیبا سفره خانه سنتی جوهر افتتاح شد

بنا به گزارش خبرنگار خبرگزاری سیور نیوز روز شنبه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با حضور میهمانان و مدعوین همچنین با حضور مالکان و اصناف بازاربزرگ کفاشان مجتمع جواهر سفره خانه سنتی جواهر با پذیرائی گرم از میهمانان افتتاح شد در این مراسم مسئول بهینه سازی مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش  و چرم ) جواهر آقای رستمعلی وفائی با حضور خود به مدیریت سفره خانه سنتی جواهر با مدیریت خانم زینال زاده  تبریک گفتند همچنین اعضاء هیئت مدیره مجتمع  و مدیریت شرکت نهادکار و تعدادی از مالکان واصناف واحدهای خدماتی نیز در این مراسم شرکت نمودند این مراسم در ساعت ۱۳ شروع ودر ساعت ۱۷ خاتمه یافت تمام خدمات پذیرائی در این مراسم رایگان سرو گردید.

مشتریان سفره خانه هر روز میتوانند با مراجعه حضوری از خدمات سفره خانه بهره مند گردند.

آدرس : تبریز - میدان دانشسرا مجتمع جواهر ( بازار بزرگ کفاشان تبریز )

 

 حدود ساعت ۱۰ شب روز چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه سال نودو هشت هجری شمسی  حجره های ایکی قاپیلار در میان آتش مهیب گرفتار شد.

واقعا چرا بازارسرپوشیده تبریز دچار حریق گردید.؟

رعایت نکات ایمنی ضامن امنیت ماست

 ساعتی پیش یکی از سراهای بازار تاریخی و سرپوشیده تبریز به نام ایکی قاپیلار دچار آتش سوزی شد.

مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی چهارشنبه شب در این ارتباط به ایرنا گفت: نیروهای آتش نشانی با کمک هلال احمر درصدد اطفای حریق هستند اما دود غلیظ و حرارت زیاد عملیات را با مشکل مواجه کرده است.

هنربر با اشاره به اینکه در حدود ۲۰۰ باب مغازه در این سرا وجود دارد، از مغازه داران خواست با عوامل اجرایی و انتظامی همکاری کنند تا حادثه به خوبی مدیریت شود.

وی با اعلام اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: علت حادثه در دست برررسی است. 
به گزارش ایرنا سرای ایکی قاپیلار بازار تبریز آبان ماه سال ۱۳۸۸ هم دچار آتش سوزی شده بود.

 

ادامه مطلب: ایکی قاپیلاربازارسرپوشیده تبریز چرا آتش گرفت / رعایت نکات ایمنی ضامن امنیت ماست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی گفت: تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، محمد باقر هنرور در تشریح این خبر اظهار کرد: این آتش سوزی در بخش‌«ایکی قاپیلی» بازار تبریز رخ داده و ۱۵۰ الی ۲۰۰ مغازه در این بخش از بازار وجود دارد.

وی افزود: نیروهای امدادی آتش‌نشانی، اورژانس و هلال احمر جهت اطفای حریق در محل حادثه حضور دارند.

وی گفت: این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته است و تقاضا داریم مردم با عوامل انتظامی همکاری کنند.

هنربر خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه در دست بررسی است.

در این حادسه به بازاربزرگ کفاشان تبریز آسیبی نرسیده است

 

سیور نیوز گزارش می دهد :

ادامه مطلب: آدرس سفره خانه سنتی جواهر کجاست؟

سفره خانه سنتی جواهر بازاربزرگ کفاشان تبریز که در حال آماده سازی است در طبقه پائین واحدهای تجاری مجتمع جواهر قرار دارد سفره خانه سنتی را آقای حسن زاده مدیر لونا پارک ائل گلی تبریز و همسرش مدیریت می نمایند

مجتمع جواهر واقع شده در تبریز میدان دانشسرا روبروی خانه تئاتر شهر ، این مجتمع دارای هفت طبقه بوده و سالهاست که بدان پاساژ جواهر می گویند و با ورود بهینه سازی مجتمع جواهر ابتدا این مجتمع را لقب دادند به مجتمع خدماتی و تجاری ( کیف وکفش و چرم ) جواهر و در پی آن با نصب کتیبه ورودی بازار بزرگ کفاشان تبریز امروز تلاش می شود این مجتمع را با نام بازاربزرگ کفاشان تبریز قلمداد نمایند این مجتمع علاوه بر اینکه یک طبقه آن پارکینک عمومی آن مجتمع می باشد دو طبقه دیگر اختصاص یافته به اصناف کیف و کفش و چهار طبقه بالا متعلق به جواهر سازان و طلا سازان می باشد سفره خانه سنتی جواهر در زیر زمین این مجتمع قرار گرفته است ؟

 خبرنگار خبرگزاری سیور نیوز گزارش می دهد:

آقای رستمعلی وفائی مدیر بهینه سازی "بازاربزرگ کفاشان تبریز" مجتمع جواهر ضمن مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری سیور نیوز بیان داشتند : قرار است نیمه دوم خرداد ماه کافی شاپ جواهر و همچنین سفره خانه سنتی جواهر بازاربزرگ کفاشان تبریز با مدیریت آقای حسن زاده مدیر لونا پارک ائل گلی تبریز بازگشائی وارائه خدمات نماید.

وی اضافه کردند :کافی شاپ و سفره خانه سنتی همانند لبه تیز یک قیچی هستند هم میتوانند مفید باشند و هم میتوانند مخرب باشند.

 

ادامه مطلب: کافی شاپ و سفره خانه سنتی یا دولبه تیغ یک قیچی !!!!

وفائی گفتند : مدیریت کافی شاپ باید بیش از کسب درآمد به سرنوشت مشتریان خود توجه نماید برای عقلا یک اشاره به اندازه یک کتاب مفهوم دارد سرو غذاهای خانگی بسیار ایده ال بوده و اکثر فست فودها خالی از لطف می باشند لذا یک مدیر موفق و با انصاف بجای سرو غذاهای بی خاصیت حتما بفکر سلامتی مشتریان خود می اندیشد وبا سرو غذاهای متنوع خانگی و سنتی هم کسب درآمد میکند و هم موجبات لبهای خندان را فراهم می سازد 

خبرنگار خبرگزاری سیور نیوز گزارش می دهد :

 

ادامه مطلب: کافی شاپ جواهر بازاربزرگ کفاشان تبریز کی افتتاح می شود؟

 

مدیریت کافی شاپ جواهر بازاربزرگ کفاشان تبریز در تلاش است تا پایان ماه مبارک رمضام  سال جاری حدود اوائل نیمه دوم خرداد ماه سال جاری کافی شاپ را افتتاح نماید.

در کافی شاپ جواهر انواع دسر ، نوشیدنی و شیرینی جات سرو خواهد شد .

 مدیریت کافی شاپ در تلاش است در باب میل جوانان کافی شاپ جواهر را  همانند یک جواهر مدیریت نماید.

 

مجتمع تجاری (کیف وکفش ) جواهر با داشتن امکانات : کافی شاپ جواهر ، سکوهای ویژه تبلیغاتی ، آسانسورشیشه ای ، سفره خانه سنتی ، پارکینگ اختصاصی ، آژانس تاکسی تلفنی ، پیک موتوری ، خبرگزاری اختصاصی ، فروشگاههای اختصاصی مجازی ، حضور برندهای معروف ، مدیریت موفق و عالی ، با موقعیت ایده ال در میان انبوه جمعیت 

یک سال بصورت رایگان برای افراد واجد شرائط فروشندگی کیف وکفش مغازه واگذار می کند.

 

 

 

ادامه مطلب: دعوتنامه مخصوص فروشندگان کیف وکفش

 

 

محل ثبتنام : دفتر بهینه سازی مجتمع جواهر

زمان ثبتنام : هر روز غیراز ایام تعطیلات رسمی از ساعت ۱۲ الی ۱۶

مهلت ثبتنام : تا پایان ماه مبارک رمضان

آدرس : تبریز- میدان دانشسرا - مجتمع جواهر _ بازار بزرگ کفاشان تبریز